Svar til universitetsrektorene: Konkurrer med oss på like betingelser! | Curt Rice

  • Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus

5 universitetsrektorer ønsker økt støtte. Jeg ønsker heller å vinne konkurranser om forskningsmidler fordi våre fagmiljøer blir vurdert som best.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fem rektorer ved landets største universiteter krever i Aftenposten 18. mai at Regjeringen skal prioritere dem. Jeg krever at de skal konkurrere med oss andre på like betingelser.

Universitetene vil ha mer - det blir mindre til andre

De fem, Universitetet i Tromsø, NTNU i Trondheim, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og NMBU i Ås, er allerede de mest statsstøttede høyere utdanningsinstitusjonene i Norge. Vel fortjent! De har frem til nå produsert størstedelen av forskningen i landet, delvis fordi disse har en høyere basisfinansiering enn alle andre. Nå ber de om mer. Det må bety at de mener andre skal få mindre.

Det er i og for seg greit at disse institusjonene ønsker seg ytterligere særbehandling. Men det er en smule upresist når de skyver Produktivitetskommisjonen foran seg. Rektorene siterer kommisjonens rapporter om at «man bør lage noen toppuniversiteter». Jeg finner hverken disse ordene, ei heller at kommisjonen foreslår å beskytte enkelte institusjoner.

Korrekt gjengitt

Isteden leser jeg, og dette er et korrekt sitat:

«Når det gjelder finansieringssystemet etterlyser kommisjonen grep som i langt større grad flytter ressurser fra lav til høy kvalitet i UH-sektoren, altså mer konkurranse og sterkere seleksjon enn det dagens system legger opp til. Det betyr at en større andel av statstilskuddet bør konkurranseutsettes, og at denne konkurransen må premiere kvalitet».

Hvordan dette kan leses som beskyttelse og særskilte tilskudd til enkeltinstitusjoner, ser ikke jeg.

Har rektorene misforstått?

Kan de fem rektorene ha misforstått Produktivitetskommisjonens utgangspunkt?

Midler skal brukes mer effektivt, ikke for å hindre konkurranse. Flere av kommisjonens forslag når det gjelder finansiering av høyere utdanning og forskning går på tvers av den finansieringsordningen Stortinget tok stilling til for knapt ett år siden.

Det foreslås å redusere basisfinansieringen, å fristille universiteter og høyskoler (som vel betyr å gjøre dem om til selskaper) og endelig: ansatt rektor i stedet for valgt. Er de fem rektorene enige i dette?

HiOA svarer på samfunnets krav

Snart utgjør personer med høyere utdanning et flertall i arbeidsstyrken, og samfunnets krav til høyere utdanningsinstitusjoner er sterkere enn noensinne. HiOAs svar er økt kvalitet og mer forskningsbasert kunnskap. Det gjør at vi med vår virksomhet går inn på områder hvor de eldre universitetene tidligere hadde monopol. Det er ikke et problem, men et svar på det samfunnet trenger.

De fem universitetsrektorene ønsker i stedet økt støtte. Jeg ønsker heller å vinne konkurranser om forskningsmidler fordi våre fagmiljøer blir vurdert som best.

Alle aktører må med

Som leder av en viktig statlig virksomhet føler jeg det som en plikt å bruke ressursene våre effektivt for å skape høy kvalitet i forskning og utdanning. Derfor ser jeg frem til oppfølgingen og de forslagene Regjeringen vil komme med i kjølvannet av Produktivitetskommisjonen.

I den grad Regjeringen ønsker større endringer i det Stortinget nylig har vedtatt, forutsetter jeg at det på normal måte drøftes med alle aktørene i sektoren.

Twitter: @curtrice

Universitetenes forskning er til enhver tid gjenstand for debatt:

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Lyst til å skrive ? Les denne først: Seks tips til en Aftenposten-debattant