Debatt

Rusreformen: Landets jurister har sviktet

 • Roar Mikalsen
  Roar Mikalsen
  Leder, Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (Arod)
Det er besynderlig hvordan landets jurister har plassert seg selv på sidelinjen, mener Roar Mikalsen. Han er leder for Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (Arod).

Juristene må ta sitt samfunnsansvar.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er opplagt at landets jurister har sviktet i debatten om rusreformen. Mens sosiologer, psykologer og kriminologer har møtt reformen med interesse, har juristene stått på sidelinjen. De har derfra, uten kommentar, sett staten neglisjere folkerettslige føringer. Intet er mer ødeleggende for fagfeltets integritet. Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (Arod) etterlyser større samfunnsengasjement.

Kritikken er knusende

Oppsiktsvekkende ting har skjedd under arbeidet med rusreformen. Først fikk vi en rapport som viser at politikken er formet i panikk, at menneskerettshensyn tilsier at vi går vekk fra straff, og at det er statens ansvar å belyse et rettighetsbilde. Derfra kunne ikke debatten vært mer kontroversiell. Mens forbudstilhengere har sett vekk fra utvalgets betraktninger, har andre påpekt et ansvarsbilde og behovet for en sannhets- og forsoningskommisjon.

Kritikken er knusende. Med utgangspunkt i samme prinsipielle tenkning som rusreformutvalget la til grunn, har brukerorganisasjoner påpekt en avstand mellom teori og praksis som ikke politikere eller jurister vil forholde seg til. De har vist hvordan et rettighetsbilde forblir uavklart, og at staten har til gode å tilby et effektivt rettsmiddel.

Les også

Rusreformen: Hva blir lov, og hva skal straffes?

Et minstekrav for rettsstaten

Dette er et minstekrav for rettsstaten. Det er besynderlig hvordan landets jurister har plassert seg selv på sidelinjen. Er den offentlige panikken som utvalget dokumenterte, så fremtredende at de selv ikke kan legge sammen to og to? Er ruspolitikk og prinsipiell tekning fortsatt så tabubelagt at ubevissthet er en forutsetning for å få noe ned på papiret?

Det kan synes slik. Til tross for at rusreformutvalget gikk langt i å ugyldiggjøre forbudet, har ingen fulgt opp. Ingen har tatt menneskerettigheter alvorlig og sagt noe om grunnleggende elementer, som reverseringen av frihetspresumpsjonen. Det var ved å sette rettsstatsprinsipper til side at forbudet kom på plass. Det skal likevel gode grunner til for en slik unntakstilstand.

En uavhengig og kompetent kommisjon må se på problemstillingen. Når det kommer til brukerne, har altså utvalget fastslått at gode grunner er vanskelig å finne. Det var derfor man ville vekk fra straff. Men implikasjonene har ingen ønsket å snakke om. Ikke politikerne og ikke juristene.

En stille gravferd

Politikerne overser folkerettslige forpliktelser, mens juristene med sin taushet støtter en ukultur som har fått bre om seg. Heller enn å gjøre seg relevante for samtiden, er de opptatt av kritikkverdige forhold andre steder. At flere hundre tusen nordmenn forblir vilkårlig forfulgt, orker ingen tenke på. Ikke engang Norges institusjon for menneskerettigheter. Og det som kunne vært en høytid for tilhengere av menneskerettigheter og prinsipper «som må stå sentralt om man skal opprettholde en human, liberal rettsstat», er i stedet blitt en stille gravferd.

Mens riksadvokaten hyller disse prinsippene i sitt skriv til rusreformen, tråkker politiet på dem i sin daglige behandling av narkotikalovbryterne. I over ti år er de blitt nektet rettsstatens beskyttelse. Men heller enn å forholde seg til et ansvarsbilde, fortsetter etaten å argumentere for straff på tilbakeviste premisser.

Dette til tross for at rusorganisasjoner gjør gjeldende nødrettsprinsippet og tilbyr en mindre mengde narkotika som utløsende årsak til å prøve et rettighetsbilde. Det sivile samfunn gjør på dette viset sitt for å fremme løsninger på lenge oversette områder. Makten ønsker imidlertid ikke å forholde seg til sin del av kontrakten. Det er å håpe at våre jurister skal våkne opp og ta sitt samfunnsansvar.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

 1. Aldri har hasj vært sterkere. Anne (20) mistet kontrollen.

 2. Barneombudets syn på rusreformen bryter med FNs Barnekonvensjon | Hans Fredrik Marthinussen

 3. Unge som sliter med rus, må få bedre oppfølging | Inga Bejer Engh

 4. Utredning om fristed for rusmiljø: – Kan bli stoppet fordi det er ulovlig

 5. Rusreformen: Fra straff til ingenting | Are Stenfeldt- Nilsen og Marte Yri Evensen

Les mer om

 1. Narkotikapolitikk
 2. Rus
 3. Politikk
 4. Narkotika