Kort sagt, torsdag 25. februar

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Religion og konspirasjonsteori. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Religion er ikke lik konspirasjonsteori

Redaktøren av forskning.no gikk 8. februar langt i retning av å hevde at religion er lik konspirasjonstro.

Imidlertid er motsatt perspektiv det vanlige i fagmiljøene. Konspirasjonstro springer ut av psykologiske og sosiologiske mekanismer som også kan gi oppslutning om religiøse bevegelser. Det betyr ikke at disse er mer like enn å slutte seg til likesinnede, oppleve mening, tilhørighet og å stå på den gode siden.

Religion er ikke å tro på en ond plan bak det som skjer. Ønske om å spre et budskap finner man hos mange. Ellers hadde det vært like logisk å si at politikk er lik religion og en konspirasjonsteori.

Man bør forvente at Nina Kristiansen som redaktør av forskning.no, skilte bedre mellom likhetstrekk og likhet. Mye har kvasireligiøse trekk, fra supporterklubber til dyrkelse av popstjerner. Men forskjellene er vel så store. Også i hva det fører til.

Konspirasjonstro bygger på og bidrar til mistro, frykt og håpløshet. Man melder seg ut av samfunnet i avmakt og mistillit. Sunn religiøs tro kan derimot motivere til aktiv deltagelse i samfunnslivet, fra ideelle organisasjoner til politikk.

Bjørn Are Davidsen, rådgiver i tankesmien Skaperkraft