Debatt

Tøyen har et boligproblem

 • Tøyen-beboere og styremedlemmer i Tøyeninitiativet
Midt på Tøyen torg, i Hagegata 30, står en boligblokk på nesten 3500 kvadratmeter. I 1. etasje holder et par butikker til. Resten av byggets 50 leiligheter står tomme.

Vi har flere venner som lever i usikkerhet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi på Tøyen bor ikke bare i et av verdens rikeste land. Vi bor også i et nabolag som har fått en områdesatsing og en bydel som skal være en pilotbydel for boligsosial politikk. I tillegg bor vi i en by der et rødgrønt byråd har sittet med makten i snart seks år.

De rødgrønnes «Oslo-løfte nummer 1» er at de «skal aktivt utjevne forskjeller slik at alle får like muligheter til å leve gode liv». Dagens boligpolitikk gjør ikke det. Jama-familien som ble kastet ut, er ikke unik. Vi har flere venner og naboer som lever trangbodd og i usikkerhet. Nok er nok – systemet må endres!

Jobb eller «trygg» bosituasjon?

Usikkerheten har mange årsaker:

 • Mange har midlertidige leiekontrakter. Dermed vet de ikke hvor lenge de kan få bli boende.
 • En stor del av pengene deres går til å betale husleie. Kommunale boliger leies i dag ut til tilnærmet markedspris (såkalt «gjengs leie»).
 • Noen er redde fordi deres nærmeste nabo sliter med rus og/eller psykiske lidelser.
 • Mange er redde fordi de bor trangt midt under en pandemi. De er redde for å bli smittet for så å smitte sin nærmeste familie.
 • Mange blir redde og engstelige fordi de har sett en av sine naboer bli hentet ut av politiet. Barna lurer på om det er dem som står for tur neste gang de ser en politibil kjøre forbi.

I tillegg til dette er det mange som ikke vet hva de skal gjøre hvis de får tilbud om en jobb som gir en inntekt de kan leve av. Hvis de takker ja til jobben, står de i fare for å miste retten til kommunal bolig. Privat boliglån får de ikke på grunn av egenkapitalkravet. Startlån fra Husbanken er de usikre på å få.

Det kan ikke være sånn at folk skal måtte velge mellom «trygg» boligsituasjon og jobb. Politikerne snakker mye om at det skal lønne seg å jobbe. Det gjelder tydeligvis ikke for dem som bor i kommunal bolig.

Dette rammer også ungdommene våre. De har ikke råd til egen bolig og er redde for å ta seg sommerjobb, fordi det kan føre til at husholdningens totalinntekt blir for høy for å bli boende i kommunalboligen.

Dødstallene har et ansikt

Den ustabile og trangbodde bosituasjonen har negative virkninger. For eksempel psykiske reaksjoner for den enkelte (stress, angst, søvnproblemer) og dårlig læringsmiljø i klassene og på skolen som følge av at barnefamilier tvinges til å flytte.

De negative virkningene blir ekstra synlige nå under pandemien – en pandemi som har rammet skjevt. Tøyen og bydel Gamle Oslo er blant områdene i landet som er blitt hardest rammet. Her har dødstallene et ansikt. Mange av oss har mistet noen vi kjenner, en tante eller onkel, en venn og nabo.

Koronapandemien har også rammet skolegangen og studiene til mange av våre ungdommer. De deler rom med sine småsøsken som vil ha oppmerksomhet og som trenger hjelp. Det er ikke alle som har en kjellerstue å gå til når det er rødt nivå og hjemmeskole, eller når de trenger arbeidsro for å jobbe med lekser og studier. Det gjelder også etter at nedstengingen er over.

Fra venstre: Helge Renå, Ana Golub, Sigrid K. Jacobsen og Ali Nuur.

Mange bor trangt

Et annet problem i vårt nabolag er boligsammensetningen. Det finnes nesten ikke fireromsboliger. Det som bygges, er i all hovedsak smått. Trangboddheten på Tøyen er på 35 prosent mot 8 prosent i resten av Oslo. Den skjeve boligsammensetningen er i seg selv en grunn til at folk må flytte – både i det private og kommunale boligmarkedet.

En annen side ved boligsammensetningen er at mange av de kommunale leilighetene er samlet i hele blokker, her på Tøyen og andre steder i byen. Vi tror det er en styrke i at folk og familier i alle aldre, ulik livsbakgrunn og økonomisk situasjon bor i samme nabolag og i samme blokk. Det bygger livslange nettverk på tvers av sosioøkonomisk bakgrunn.

Reduser husleien

Det positive er at mange av årsakene til usikkerheten kan løses med politisk handling. Som byrådet selv skriver i sin byrådsplattform: «Boligpolitikken er et av de viktigste verktøyene for å redusere forskjeller, bevare byens mangfold og skape gode nabolag.» Og det er positivt at kommunen nå skal gjennomgå regelverket. Her har både kommunen og staten et ansvar.

Vi foreslår:

 • Lengre leiekontrakter på kommunale boliger.
 • Reduser husleien.
 • Øk potten til startlån.
 • Gjør det mulig å spare mens man bor i kommunal bolig. Sett i gang med leie til eie-modeller som løfter folk ut av fattigdomsfellen. Vi forstår det som at piloter er under utvikling. Dette arbeidet må få fortgang. Vi vil se konkrete tiltak. Det haster.
 • Personer med rus og/eller psykiske lidelser bør få særskilt hjelp og oppfølging. Det må være nok boliger til denne gruppen slik at de ikke plasseres vegg i vegg med barnefamilier.
 • Færre kommunale blokker, flere kommunale boliger.
 • Stopp i å gi tillatelser til bygging av små leiligheter med ett eller to soverom. Det har vi nok av i Tøyen-området. Et mer ambisiøst grep kunne være at kommunen heller kjøper opp små leiligheter og slår dem sammen til større kommunale boliger.
 • Still krav om at en prosentandel av nye boligprosjekter skal ha en boligsosial profil.
 • Beboere som skal tvangsflyttes, må behandles med respekt og på en mest mulig human måte. Politibistand bør som hovedregel ikke benyttes. Eventuell bistand fra politiet bør skje mest mulig diskret.

Om disse tiltakene følges opp, ligger alt til rette for at alle de flotte folkene i de kommunale boligene på Tøyen og resten av byen og landet løftes opp, ikke vekk fra sitt nærmiljø. Det ville vært til beste for oss alle.

Innlegget er signert av følgende:
Helge Renå, Ana Golub, Sigrid K. Jacobsen og Ali Nuur.
Tøyen-beboere og styremedlemmer i beboerforeningen Tøyeninitiativet


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Tøyen
 2. Oslo
 3. Boligpolitikk