Debatt

Trenger ikke også Norge koronahunder?

  • Frank Rosell
    Professor i dyreadferd, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Tor Punsvik
    Viltbiolog
Politiet er blant dem som har nytte av hunders luktesans i sitt arbeid. Innleggsforfatterne mener hunder også kan brukes i smittesporing.

Finland er det første landet i Europa som tar i bruk hunder og deres gode luktesans til å spore koronasmitte.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi vet hvor stor samfunnsnytte den uhyre følsomme hundenesen gir oss. Gjennom mange år har vi registrert at andre land i større grad enn Norge har sett muligheten som ligger i bruk av gode dyreneser til sporing. Det kan være sporing av miner, skadedyr og ikke minst smittsomme sykdommer som tuberkulose og malaria.

Nå leser vi at andre land forsker på og bruker trente hunder til smittesporing av covid-19. Da undrer vi oss over hvorfor ikke Norge gjør det samme. Vi henvendte oss til Folkehelseinstituttet (FHI), men de svarte at de dessverre ikke hadde kapasitet til å følge dette sporet.

Finske «superhunder»

Nylig hadde både VG og NRK oppslag om finske «superhunder». I løpet av sekunder kan hundene lukte seg frem til om mennesker er smittet av korona, hevder finske forskere.

På flyplassen i Helsingfors har de tatt i bruk menneskets beste venn for å bekjempe spredningen av koronaviruset. «Dette ser veldig lovende ut. Hvis det fungerer, kan det bli en god kartleggingsmetode også andre steder, som ved sykehus, pleiehjem og ved sportslige og kulturelle arrangementer», sier prosjektleder Anna Hielm-Björkman ved Universitetet i Helsingfors til VG.

Allerede i mai skrev finske Hufvudstadsbladet om sporingshunden Kössis superfølsomme nese, som kan oppdage sykdommer lenge før legen og pasienten kan. Kössi var Finlands første såkalte koronahund. Håpet var da at han og andre hunder kunne brukes for å bremse spredningen av covid-19.

Gode resultater

Hunden får snuse på prøven. Dersom den oppdager viruset, gir den et tegn i form av et bjeff, et løft på en labb, eller den legger seg ned. Passasjeren blir deretter bedt om å ta en gratis nese- og halsprøve for å sjekke at hundens markering er korrekt.

I den første utprøvingen av hundene, på universitetet, var de i stand til å identifisere viruset i nesten 100 prosent av tilfellene. Dette klarte de selv dager før pasienten hadde utviklet symptomer. Testperioden for prosjektet varer i fire måneder. Så skal man avgjøre om bruken av «superhundene» skal videreføres i kampen mot koronaviruset.

Finland er det første landet i Europa som tar i bruk hunder og deres gode luktesans til å spore koronasmitte. Det finske pilot- og forskningsprosjektet skal bruke til sammen ti spesialtrente hunder til å spore og teste hvilke av flypassasjerene som er smittet.

På kun ti sekunder kan hundene merke viruset, og hele prosessen tar mindre enn ett minutt å gjennomføre, sier den finske prosjektlederen. Tilsvarende forskning og utprøving foregår i en rekke land, blant annet i USA, Tyskland, Frankrike og England. I fagbladet Sykepleien leser vi om 11 sykehus i Storbritannia som rekrutterte helsearbeidere til å trene opp hunder til å lukte seg frem til covid-19-smitte.

Hva med Norge?

Kunnskapen om hundenesens mange bruksområder er internasjonalt veldig stor, og nye muligheter vil fortløpende melde seg. Med vår kunnskap om dette stiller vi oss svært undrende til hvorfor det norske helsevesenet ikke er mer engasjert og nysgjerrig på disse mulighetene. Vi finner ikke ett ord om dette internasjonalt anerkjente temaet på nettsidene til FHI.

Er det virkelig slik vi iblant hører påstått, nemlig at norsk legeutdanning og helsevesen hører til de mest konservative i Europa? Det finnes både private og offentlige fagmiljøer som kunne hjulpet de ansvarlige myndighetene om de viste interesse. Vi håper dette innspillet kan bidra til å løfte denne debatten.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Hund