Kjære statsminister, frigjøringsdagen er utsatt!

  • Stig Opdøhl
    Stig Opdøhl
Den første vaksineleveransen kom til Norge 26. desember: 9750 vaksinedoser utviklet av Pfizer og Biontech.

Den første vaksinen skulle blitt satt i overarmen til en uvurderlig helsearbeider.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Covid-19-vaksinen er kommet til Norge. Men prioriteringen av hvem som skal vaksineres, er fullstendig feil.

Vi har et meget begrenset antall vaksiner tilgjengelig i Norge. Gruppene som vaksineres først, er sykehjemsbeboere og kronisk syke. Dette er feil og stikk i strid med anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Inngangsporten til sykehuset

Jeg er overlege i akutt- og mottaksmedisin, spesialist i allmennmedisin og ansatt ved Sykehuset Telemark HF, avdeling Skien. Vårt nedslagsfelt er blant de regionene som har høyest smittepress i Norge nå, bortsett fra det sentrale Østlandet.

Jeg jobber i akuttmottaket. Jeg er ansvarlig for alle pasienter som legges inn på sykehuset på min vakt, covid-19-smittet eller ei.

Stig Opdøhl, overlege

Akuttmottaket er inngangsporten til sykehuset. Der arbeider 40–50 sykepleiere, fire overleger og omtrent 20 leger under utdanning og spesialisering.

Ingen av oss har en vaksineprioritering under to millioner. Dette betyr at to millioner innbyggere i Norge skal vaksineres før oss som står i første linje mot denne pandemien.

Utsettes daglig for smitte

Vi utsettes daglig for smitte når vi mottar kjente smittede pasienter. Men vi utsettes også for potensiell smitte fra andre pasienter som kommer med annen sykdom, som hjerteinfarkt, hjerneslag, blindtarmsbetennelse, lungebetennelse, beinbrudd, overdoser, ulykker og lignende.

Det har vært flere hendelser der én enkelt pasient har smittet sykehusansatte, men enda flere hendelser der tjuetalls ansatte blir satt i karantene samtidig etter å ha blitt eksponert for en covid-19-smittet pasient. Dette påvirker driften til ethvert sykehus, og det rammer oss spesielt hardt siden vi er et lite sykehus.

Vi har et begrenset antall hurtigtester for å påvise covid-19, så kriteriene for å teste pasienter ved innleggelse er strenge. De må ha symptomer på smitte for å bli testet. Vi kan ikke teste alle. Vi kan ikke med 100 prosent sikkerhet vite at vi ikke legger inn en pasient med covid-19 uten symptomer på avdelingene oppover i sykehuset.

En 67-åring ved Ellingsrudhjemmet i Oslo var den første som fikk koronavaksinen i Norge.

Spill for galleriet

Alt helsepersonell i første linje mot covid-19-pandemien må vaksineres nå.

Uten oss er det ingen som kan behandle dem som blir syke i Norge. Jeg tenker ikke bare på dem med covid-19-infeksjon, men alle dem med sykdommer og skader som trenger behandling av helsevesenet.

WHO har helt klart gått ut med kjøreregler for vaksineringsprioritering. Ved begrenset tilgang på vaksiner skal helsepersonell vaksineres først.

Helseminister Bent Høie (H) og regjeringen har laget sine egne husregler. De har bestemt at sykehjemsbeboere og utsatte grupper skal vaksineres først.

Den første vaksinen ble satt på Ellingsrudhjemmet sykehjem, der den første sykehjemsbeboeren ble smittet av covid-19. Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Høie var ivrige tilskuere fra sine egne kontor, sannsynligvis to meter unna nærmeste kollega. Dette er et spill for galleriet.

Den første vaksinen skulle blitt satt i overarmen til en uvurderlig helsearbeider.

Jeg vil be regjeringen om å omdisponere de første vaksineforsendelsene, fra sykehjemspasienter, der 30 prosent dør innen seks måneder etter innleggelse av en eller annen tilstand uansett, til helsearbeidere, som skal behandle all sykdom og alle skader hos Norges befolkning.

Dette er den riktige prioriteringen i en pandemi.

Kjære statsminister, vi er fortsatt okkupert.