Er det på tide å avvikle rushtrafikken for godt?

Debattantene oppfordrer norske bedrifter til å bidra til å avvikle rushtrafikken.

I dag eksisterer mye av kapasiteten på veinettet og i kollektivtrafikken kun for å ta unna rushtrafikken.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Koronapandemien har endret måten vi lever på. Vi reiser mindre enn før og bruker flere digitale hjelpemidler i hverdagen. Flere tar arbeidsdagen hjemme. Færre benytter kollektivtrafikken, særlig i rushtiden.

Ett av resultatene er en reduksjon i de globale utslippene med opptil 8 prosent i 2020. Kan vi vende tilbake til den nye normalen med noen adferdsendringer vi alle kan tjene på?

Rushtiden stammer fra den industrielle revolusjonen, da arbeidet måtte skje til fastsatt tid og på det stedet energikilden befant seg. Disse forutsetningene er stadig i endring.

Mange som jobber i barnehage, på skole, i servicenæring eller med helsefag må fortsette å møte fysisk på jobben under og etter pandemien. Andre yrkesgrupper vil fortsatt være avhengig av ulike transportmidler for å frakte varer og utføre tjenester. Disse gruppene vil trolig vil nyte godt av at vi andre tar opp mindre plass i kollektivtrafikken i rushtiden.

Med en mer fleksibel arbeidshverdag, der vi varierer reisetidspunktene og antallet dager på kontoret, blir systembelastningen mindre.

Bernt Reitan Jenssen (t.v.) er styremedlem i Skift og administrerende direktør i Ruter. Bjørn Kjærand Haugland er administrerende direktør i Skift.

Mindre kø og unødvendig tidsbruk

Resultatet vil bli mindre kø og unødvendig tidsbruk, og bedre plass om bord for dem som må benytte transporttilbudet.

For kollektivtrafikken vil fremdeles spille en viktig rolle ved å transportere mange effektivt til jobb. Bilene krever for mye verdifullt areal til at de kan utgjøre et bærekraftig alternativ i utviklingen av byene våre. Vi ser også at pandemien har ført til at flere sykler, går og tar i bruk ulike nye mobilitetstjeneste. Den trenden tror vi vil fortsette.

Fleksibilitet er den nye normalen

Vi argumenterer ikke for permanente hjemmekontorordninger. Mennesket er sosialt, og vi trenger å møte hverandre. Langvarig isolasjon hjemme, borte fra kollegene, synes å slite ned det kulturelle og innovative «underhudsfettet» vi har opparbeidet som medlemmer av en organisasjon.

Vi vet det pågår mange gode dialoger for tiden mellom ledere, medarbeidere og deres organisasjoner. Arbeidsgivernes ansvar på hjemmekontoret må bli tydeligere. Eksisterende lover og regelverk må trolig også tilpasses.

Fleksibilitet er den nye normalen, men samarbeid og fellesskapsfølelse på kontoret vil fortsatt være viktig. Nito advarer mot å la hjemmekontor bli permanent, fordi mange savner arbeidsplassen sin og noen også jobbreisen.

HR Norge har også vært ute og advart. Vi støtter at det er behov for å skaffe mer kunnskap om helseplager og langtidsvirkninger av hjemmekontor. Nå har vi en unik mulighet til å prøve og lære.

Investeringene vil vare lenger

Unngår vi at rushtrafikken vender tilbake, vil statsbudsjettet kunne omdisponeres etter hvert som det massive behovet for investeringer i ny infrastruktur reduseres.

Investeringene vi har foretatt, vil vare lenger. Vi kan bygge smartere og bruke arealene bedre. I dag eksisterer mye av kapasiteten på veinettet og i kollektivtrafikken kun for å ta unna rushtrafikken.

Utslippene kan reduseres

En annen stor fordel ved å endre gamle rushtidsvaner, er de reduserte utslippene. Virksomheter som legger opp til å videreføre vanene vi har tilegnet oss gjennom dette halvåret, vil kunne kutte utslipp når de ansatte deltar i videomøter fra hjemmekontor fremfor å reise.

Transport står for en tredjedel av Norges utslipp, og halvparten av dette kommer fra veitrafikk. Å redusere antallet samtidige reiser til og fra jobb vil være et svært godt tiltak for å redusere disse utslippene. La oss begynne med de reisene vi hverken trenger eller ønsker å gjennomføre.

Inviterer til samarbeid

Det er ikke mange tiltak for utslippsreduksjon som kan skilte med på kort sikt å spare både penger, forargelse og tid.

Vi inviterer til et bredt samarbeid mellom partene i arbeidslivet for å skape et nytt og moderne arbeidsliv. Og vi vil oppfordre alle norske virksomheter som har anledning, til å bidra til å avvikle rushtrafikken for godt.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.