Debatt

Kort sagt, lørdag 6. mars

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Legeutdannelse i utlandet. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fjern dobbel turnus for nyutdannede leger

Det er ikke bare lege Sattar Ghanemifard som har problemer med LIS1-tjenesten (Lege i spesialisering del 1), som han skriver om i Aftenposten 25. februar. Studenter som studerer i landene som ligner Norge mest, sliter også med den norske turnusen.

Før kunne studenter fra Danmark og Sverige søke rett på LIS1 etter studiet. Etter 2019 må man jobbe ett år i turnus i Danmark eller Sverige først. Legene ender da opp med å gå dobbel turnus.

Dette problemet gjaldt tidligere for medisinstudentene i Polen. Der var helseminister Bent Høie (H) tidlig ute og fikk fikset problemet. Helse- og omsorgsdepartementet glemte likevel her å fjerne dobbel turnus for våre naboland som har desidert likest medisinutdanning som Norge.

Denne problemstillingen har vært tatt opp flere ganger. Studentorganisasjonen Ansa har sagt tydelig fra om at det ikke er ønskelig eller samfunnsøkonomisk gunstig at de nordiske, nyutdannede legene går i dobbel turnus. Blant andre Legeforeningen er enig i dette.

En LIS1-stilling koster staten rundt 2 millioner kroner. Det er skattekroner som kunne blitt spart hvis Helsedirektoratet godkjente en lignende tjeneste fra de nordiske landene som har likest helsevesen som oss.

Det er rart at en regjering som tradisjonelt er opptatt av at man skal kunne arbeide sømløst i EU, og ikke minst at man skal ha en effektiv offentlig pengebruk, ikke tar saken mer alvorlig.

Bent Høie, vi vil har et svar og en løsning for dem som må gå dobbel turnus!

Morgan Alangeh, president, ANSA – Association of Norwegian Students Abroad


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Student