Debatt

Digital hjemmeopplæring kan bare brukes med en god, pedagogisk begrunnelse

 • Guri Melby
  Guri Melby
  Kunnskaps- og integreringsminister (V)

Kunnskapsministeren skriver at hun har tillit til at lærere ser i hvilke situasjoner digital hjemmeopplæring kan brukes for best mulig resultat. Foto: Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB

I noen tilfeller kan digital hjemmeundervisning faktisk gi elevene et bedre undervisningstilbud.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Alle tiltak som innføres i skolen, skal være på barn og unges premisser. Det er også regjeringens utgangspunkt når vi åpner for noe mer digital hjemmeopplæring i ungdomsskolen og videregående.

På lederplass skriver Aftenposten at det er skuffende at vi åpner for å svekke skoletilbudet. Heldigvis er ikke dette riktig.

Nå har vi stått i koronapandemien i snart ett år. Og er det noe denne tiden har vist meg, er det at både elever, lærere og andre ansatte i skolen er tilpasningsdyktige – og at alle i skolen strekker seg langt for å gi elevene et best mulig tilbud.

Les også

Regjeringen trosser FHI – åpner for mer hjemmeskole på gult nivå

Unntakssituasjoner

I løpet av pandemien er vi blitt gjort oppmerksomme på at det er noen tilfeller der det å få digital hjemmeundervisning faktisk kan gi elevene et bedre undervisningstilbud. Ikke som normalen, men som unntaket.

Dette kan være når den dyktige faglæreren er hjemme i karantene og kan gjennomføre en digital undervisningstime, men hvor dagens alternativ er en ufaglært lærer, eller at timen utgår i mangel av ressurser til å undervise. Da mener jeg det vil være enda mer kritikkverdig ikke å gi skolene denne muligheten.

Digital hjemmeopplæring er ikke et tiltak som kan brukes uten en god, pedagogisk begrunnelse. Finnes det andre måter å løse undervisningen på som gir like god eller bedre undervisning på skolen, skal selvsagt dette være normen.

Kun ungdomsskole og videregående

For at en skole skal få lov til å gi digital hjemmeopplæring, er det innført en meldeplikt til statsforvalteren. Jeg vil også understreke at adgangen til å kunne gi noe digital hjemmeopplæring på gult nivå, kun vil gjelde for elever i ungdomsskolen og videregående opplæring.

De sårbare barna skal fortsatt ha et daglig, fysisk tilbud på skolen.

Og vi skal følge nøye med. Fungerer ikke dette etter hensikten, skal vi ta tak i det.
Men la det ikke være noe tvil: Alle ungdommer skal være på skolen så mye som mulig. Det er der de lærer best. Det er der de har et sosialt miljø.

Jeg har tillit til at lærere og skoleledere ser hvor digital hjemmeopplæring kan brukes rett med mål om å gi eleven best mulig opplæring.

Da vil det være feil av meg ikke å åpne for digital hjemmeopplæring, når alternativet faktisk vil gi dem dårligere undervisning.

Les også

 1. Aftenposten mener: Stortinget bør gripe inn mot Guri Melby

 2. Kunnskapsministeren får krass kritikk for forslag som åpner for mer hjemmeskole

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Undervisning
 3. Skole og utdanning