Oljesmurt elektrifisering gir utslipp og naturinngrep

  • Lars H. Gulbrandsen
Olje- og energiminister Tina Bru (H) mener kritikken mot elektrifisering av sokkelen er «smått absurd».

Regningen for det nye oljeeventyret tar stort sett staten – og norsk natur.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Elektrifisering av oljeplattformene vil bidra til reelle utslippskutt, og er dermed ikke penger ut av vinduet, mener politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim i Aftenposten 12. juni.

Det er riktig at utslippskuttene teller med i det norske utslippsregnskapet. Men klimaeffekten er usikker.

Miljøvennlig og fremtidsrettet?

Gassen som oljeplattformene ellers ville ha brukt til å produsere egen strøm, vil selges i gassmarkedet og gi utslipp når den brennes andre steder. Dette burde være et tankekors i lys av den nye rapporten til Det internasjonale energibyrået (IEA). Den anbefaler redusert olje- og gassutvinning for å begrense den globale oppvarmingen.

Lars H. Gulbrandsen, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt. Gulbrandsen forsker på politikk knyttet til oljeindustrien, klima, energi og miljø.

Vi må også diskutere om elektrifisering av sokkelen er et fremtidsrettet og miljøvennlig bidrag til den grønne omstillingen.

Vedtatte og nye planer om kraft fra land vil kreve store mengder strøm. Det samme gjelder storstilte planer om grønn industriutvikling og elektrifisering av transport og andre sektorer. Strømnettet må bygges ut.

Naturen betaler

Før eller senere vil elektrifiseringen av sokkelen øke presset for å bygge ut mer vann- eller vindkraft på land. Derfor er det ikke overraskende at naturvernorganisasjonene går imot elektrifisering av oljeplattformene.

Dessverre er det lite som tyder på at olje- og energiminister Tina Bru (H) er villig til å ta den diskusjonen. Til NTB sa hun 11. juni at kritikken mot elektrifisering av sokkelen er «smått absurd» fordi det er «ingen som er imot» elektrifisering av annen industri. Og som Alstadheim ganske riktig påpeker, har stortingsflertallet malt seg inn i et hjørne ved å skjerpe oljenæringens mål om 40 prosent utslippskutt til 50 prosent innen 2030.

Regningen for det nye oljeeventyret tar stort sett staten – og norsk natur.