Seraf svarer ikke på kritikk av høringsuttalelse

  • Ole Røgeberg
    Ole Røgeberg
Rusreformen foreslår straffrihet for mindre doser til eget bruk. Her fra et heroinrøykerom i Oslo.

De færreste vitenskapelig ansatte ønsker at ledelsen tar politiske standpunkter på deres vegne.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Seraf – Senter for rus- og avhengighetsforskning leverte en faglig svak, politisk høringsuttalelse til rusreformutvalgets utredning. Uttalelsen viser seg nå ikke å representere senteret som helhet. Den ble skrevet av Helge Waal og Thomas Clausen med begrenset innspill fra andre ansatte.

Senterleder Clausen forteller i Khrono at flere av hans ansatte støtter rusreformen. Dette fremkommer ikke av høringsuttalelsen, der vi kan lese på første side: «Ved Seraf er vi bekymret for de foreslåtte endringene» og «ved Seraf vurderes den samlede foreslåtte reformen å gå svært langt i liberaliserende retning».

Generelt bør et forskningssenter under universitetet være forsiktig med å gi anbefalinger om viktige politiske veivalg der ulike hensyn må avveies. Forskning kan beskrive forhold i samfunnet og hva vi har grunn til å tro om mulige konsekvenser av ulike forslag. Hvilket samfunn vi ønsker, er et normativt spørsmål der forskere stiller på linje med andre borgere.

De færreste vitenskapelig ansatte ønsker at ledelsen tar politiske standpunkter på deres vegne. At senterets leder og ansatte alle har fri anledning til å ytre seg som enkeltpersoner med tittel og arbeidssted, er derimot positivt og en del av deres akademiske frihet.

Les også

Rusreformen fortjener en bedre debatt

Manglende kildegrunnlag

I mitt innlegg påpekte jeg også faglige problemer der høringsuttalelsen beveget seg inn på samfunnsfaglige temaer. Straffens betydning for redusert bruk av narkotika underbygges for eksempel med tre kildehenvisninger som alle er sterkt kritiske til teorien senteret legger til grunn. Andre konkrete eksempler (med lenker) la jeg frem i forrige innlegg.

Clausen og Waal bruker hele sitt innlegg på å anklage meg for å være «sint», «ondsinnet», mangle et «minimum av etterrettelighet» og skrive «langt under nivå av en meningsfull debatt». De burde heller bruke tiden sin på å forklare Aftenpostens lesere hvorfor institusjonene Seraf og Universitetet i Oslo skal tillegges Clausen og Waals politiske synspunkter, og hvorfor de oppgir kilder som ikke underbygger det de skal.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.