Uenighetens kunst

Åpen debatt er sjelden nett-trollenes ærend, skriver Lars Petter Hagen.

Når kunstnere blir møtt med trusler på grunn av sitt arbeid, handler det ikke lenger om kritikk eller debatt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Den kunstneriske ytringsfriheten er i øyeblikket godt ivaretatt i Norge, men det er liten grunn til å ta dette for gitt. En ny rapport fra Fritt Ord viser at mange kunstnere i dag føler at deres kunstneriske frihet er under sterkere press enn for få år siden. Det gjelder i særklasse scenekunstnere.

Kunsten trenger kritisk refleksjon og debatt, og de fleste kunstnere er vant til både uenighet og motstand. Men når kunstnere blir møtt med trusler på grunn av sitt arbeid, handler det hverken om kritikk eller debatt, men om hets og trakassering

«Heller ikke Kulturrådet forstår hvordan debatt og uenighet skal håndteres», skriver Anki Gerhardsen i Aftenposten 13. april. Bakgrunnen er at Kulturrådet nylig arrangerte et åpent seminar for å sette problemet med hets på dagsordenen. Vi ønsket å lytte til kunstnernes egne erfaringer.

Bred oppslutning

Gerhardsen mener vi burde invitert Are Søberg, kjent som Sløseriombudsmannen, til seminaret. Det er jeg uenig i. Søberg bedriver ikke kulturdebatt. Han fremstiller sitt prosjekt som folkeopplysning, men det er det motsatte: manipulering av informasjon for å fremme sitt eget politiske budskap.

I Norge er det bred oppslutning om offentlig støtte til kunst og kultur. I fjor fikk mer enn tre tusen ulike prosjekter støtte fra Kulturrådet, inkludert musikkfestivaler, utstillinger, tidsskrifter og bøker. I alt dette er jeg sikker på at de fleste av oss vil finne noe vi ikke liker eller forstår.

Vil ønskes velkommen

Jeg mener det er en styrke ved Kulturrådet at det gis tilskudd til prosjekter og kunstnerskap med svært ulike uttrykk og standpunkter. Kulturrådet skal forsvare kunst- og kulturuttrykk som frie ytringer, og vi har hverken som oppgave eller som mål å sørge for at alle er enige.

Kulturrådet selv har vært omgitt av diskusjon helt siden opprettelsen i 1965. En åpen debatt om Kulturrådets vedtak er helt avgjørende både for å sikre legitimitet og for å vise bredden i det vi gjør.

Men åpen debatt er sjelden nett-trollenes ærend. Da støtter jeg heller Anki Gerhardsens oppfordring om en mer kritisk og krass kulturjournalistikk. Det vil ønskes velkommen av både Kulturrådet, kunstnere og publikum.