Debatt

Utgjør Spekter en fare for norsk arbeidsliv? | Hans-Erik Skjæggerud

  • Hans-Erik Skjæggerud, leder, Parat - En arbeidstakerorganisasjon i YS
Selv om Bratten offentlig sier at tariffavtaler er viktig, opplever vi i praksis at hun mener innholdet i tariffavtalene er til hinder for produktivitetsvekst og hemmer konkurranse, skriver Hans-Erik Skjæggerud.

Spekter, med Anne-Kari Bratten i spissen, fremstår i dag som den mest aggressive arbeidsgiverforeningen i landet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Spekter fremstår i dag som den mest aggressive arbeidsgiverforeningen i landet. De går i front for å gjøre endringer i lov og avtale som forringer arbeidstakernes rettigheter. Det kan de gjøre uten noen som helst frykt for konsekvensene. For hva betyr vel en streik for en arbeidsgiver i det offentlige?

Jeg er sikker på at omkvedet i Spekter er noe i retning av: «La dem streike til krampa tar dem. Før eller siden avslutter regjeringen konflikten med tvungen lønnsnemnd.» Med andre ord: En streik i offentlig sektor har liten eller ingen virkning på arbeidsgiver, slik den vil ha i privat sektor. I den grad en streik vises på bunnlinjen, er det i form av positive tall på grunn av sparte lønnsutgifter. Det store samfunnsregnskapet behøver ikke Spekter å bry seg med. Og så lenge ikke eierne, i dette tilfellet staten, i nevneverdig grad bryr seg, er det bare å la streiken gå sin gang.

Hva er det egentlig hun sier?

Spekter, med Anne-Kari Bratten som frontfigur, er flink. Når hun snakker om uenigheter med de ansatte og hva som er Spekters arbeidslivspolitikk, høres det tilforlatelig velmenende og ufarlig ut. Men hva er det hun egentlig sier?

Hun vil ha mer styringsrett til arbeidsgiver på bekostning av kollektiv medbestemmelse for de ansatte. Selv om Bratten offentlig sier at tariffavtaler er viktig, opplever vi i praksis at hun mener innholdet i tariffavtalene er til hinder for produktivitetsvekst og hemmer konkurranse.

Hun vil «normalarbeidsdagen» til livs og at folk skal jobbe mer på ugunstige tidspunkter som kveld, natt og søndager. Hun vil ha mer fleksibel arbeidstid, mindre hviletid mellom arbeidsøkter og utvide grensene for overtidsarbeid, og hun vil avvikle særskilte seniorgoder som innebærer arbeidsfri.

Spekter har et raskt stigende antall konflikter med sine ansatte

Spekter, med Anne-Kari Bratten i spissen, beskylder fagforeningene for å konservere i stedet for å være fremtidsrettet og la hver og en arbeidstaker få inngå sine egne avtaler med sin arbeidsgiver om arbeidstid. Det høres jo kjekt ut. Men det som ikke formidles, er den naturlige ubalansen som er mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker.

Enn så lenge har et flertall av norske arbeidstakere organisert seg for sammen å balansere dette forholdet bedre. Sammen velger vi våre tillitsvalgte for at de skal ivareta fellesskapets interesser, men også for at enkeltmennesket skal slippe å stå alene i én-til-én-forhandling med sin leder om arbeidstid og andre vanskelige spørsmål.

Det er et paradoks at Spekter, som opprinnelig ble skapt som arbeidsgiverforening for tidligere statseide og senere fristilte virksomheter, virksomheter som tradisjonelt har hatt fornuftige og forutsigbare arbeidsforhold og -vilkår, har et raskt stigende antall konflikter med sine ansatte om forringelse av grunnleggende arbeidsvilkår.

Det er et problem for den norske modellen at det er arbeidsgiverforeningen Spekter som går i front for disse endringene, så lenge faren for streik ikke er en reell trussel for deres virksomheter.

En lang streik i sykehusene førte ikke frem til noen løsning, og det er grunn til å spørre Spekter, med Anne-Kari Bratten i spissen, hvor langt hun er villig til å gå i sin iver etter å forringe den norske modellen, og det på samfunnets regning.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook ogTwitter

NSB-sjefen skriver: Togstreiken bør avsluttes

Forskere om togstreiken: – Vi kan få flere konflikter av samme type i tiden fremover

Fafo-forsker: Lokførerne har en god grunn til å streike

Etter legestreiken: Hvem vinner og hvem vil tape på en degradering av legerollen? spør lege Agnethe Lund.

Les mer om

  1. Streik
  2. Fagforening
  3. Arbeidsliv