Debatt

Prestemonopolet i offentlige institusjoner vil opphøre

 • Norunn Kosberg, rådgiver i livssynshumanisme, Feltprestkorpset, Ingrid Vassli Flateby, koordinator, Seksjon for likeverdig helsetjeneste, Oslo universitetssykehus og Lars-Petter Helgestad, rådgiver i Human-Etisk Forbund

Det er fire år siden Kongen opphørte å være overhode for Den norske kirke, i januar skiller staten og kirken lag og dermed løses også båndene mellom kirken og offentlige institusjoner som forsvar, sykehus og fengsel som før kun hadde tilbud om prestetjeneste til sine ansatte, innlagte og innsatte. Nå må det offentlige bistå og betjene mennesker som har ulik tro- og livssyn enn den norske protestantismen. Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

Tiden er inne for å diskutere om prestetjenestene i fengsler, sykehus og forsvar skal inkludere andre tros- og livssynssamfunn enn Den norske kirke (DNK), på likeverdige vilkår.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Livssynstilbudene i offentlige institusjoner i Norge er i dag innrettet mot en helkrisen befolkning. Fengsel, sykehus og forsvar har kristne prestetjenester som nærmest har enerett på å gi livshjelp.
I 2010 hadde DNK hundre sykehusprester, 24 sykehjemsprester, 55 feltprester og 34 fengselsprester. Feltprestene lønnes av Forsvaret, sykehusprestene lønnes av sykehusene, mens fengselsprestene lønnes av DNK.

Lars-Petter Helgestad, Human-Etisk Forund Foto: Karina Rønning

Ingrid Vassli Flateby, Oslo universitetssykehus Foto: privat

Med en mangfoldig befolkning og fristillingen av DNK fra staten i 2017, er det vanskelig å argumentere for en videreføring et kristent monopol i offentlige institusjoner.

I andre land er et mangfold av aktører ansatt ved statlige institusjoners chaplaincy (tros- og livssynsbetjening) som blant annet muslim chaplains og humanist chaplains i tillegg til kristne prester, en utvikling som kommer til Norge, også.

Livssynsbetjening for alle?

Det norske religions- og livssynslandskapet er i endring. Under halvparten av befolkningen tror på Gud (TNS Gallup), og medlemsandelen i DNK synker (SSB). Nå har enkelte av institusjonene tatt initiativ til å innlemme representanter fra andre tros- og livssynssamfunn. Noen få sykehus har i dag forsøksordninger med ikke-prester som sjelesørgere eller samtalepartnere.

I Forsvaret ansetter man i disse dager en feltimam og en felthumanist.

I såkalte totalinstitusjoner må tros- eller livssynstjenester tilbys aktivt for å ivareta hele mennesket, ikke bare den fysiske helsen til den som bor på en institusjon. Enten man er syk, i fengsel, eller avtjener verneplikten, kan man oppleve savn, hjemlengsel, ensomhet, sorg og kriser. Selv om kristne prester gjerne betjener alle, troende som ikke-troende, så ønsker ikke alle å samtale med en prest. Det er i dag vanskelig å forsvare at prestene skal ha et slikt monopol.

Positivt tilskudd til fagmiljøet

Løsningen kan være å ansette ikke-kristne i prestetjenestene. Flere lands sykehus og andre offentlige institusjoner har gjort dette med gode resultater, blant annet Nederland. Her har man for flere tiår siden tatt inn over seg den mangfoldige virkeligheten, og flere religioner og livssyn er med i chaplaincy-tilbudene i fengsel, forsvar og helsevesen.
Ikke alle liker at prester erstattes av ansatte med andre profesjoner og konfesjoner. Det pekes på at institusjonsprestene har spisskompetanse på eksistensielle temaer og møter med mennesker i sorg og krise.

Men kanskje kan aktører med andre fagbakgrunner og erfaringer være et positivt tilskudd til dem med teologisk embetseksamen?

Er man åpen overfor andre, kan en mer mangfoldig faggruppe med ansatte med ulike utdanningsbakgrunner og livssyn kanskje gi et mer interessant og stimulerende fagmiljø. Ikke minst kan det gi et bredere tilbud til pasienter, innsatte og soldater.
Men hvis tilbudet skal utvides til å inkludere flere livssyn, kan det ikke hete Prestetjenesten. Kan noen komme med gode forslag til et felles navn?

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter


 1. Les også

  Nye stillinger ledig: Felthumanist og feltimam

 2. Les også

  Vernepliktige soldater ønsker imamer blant feltprestene

 3. Les også

  Forsvaret vil ansette imamer og humanetikere i felten

Les mer om

 1. Livssyn
 2. Religion
 3. Verneplikt
 4. Sykehus

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Kirken blir fortsatt et midtpunkt for glede og sorg

 2. DEBATT

  En ny tros- og livssynspolitikk for Oslo

 3. DEBATT

  Tros- og livssynspolitikk angår oss alle | Linda Hofstad Helleland

 4. DEBATT

  Folkekirken er ikke død | Kristin Gunleiksrud Raaum

 5. NORGE

  Offiser vil fase ut prestene: – Religion splitter Forsvaret

 6. DEBATT

  Religionspolitikk er mer enn hijab | Ingvill Thorson Plesner