Ja takk til flere fakta fra SSB | Elisabeth Holvik

  • Elisabeth Holvik
Det virker som om makrogruppen i SSB i lang tid har mistet ressurser, skriver artikkelforfatteren.

For det offentliges tillit til SSB er det ønskelig at vi får fakta på bordet. Det kan kanskje stilne bekymringen for hvilken retning SSB er på vei.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Forskningsdirektør Kjetil Telle i SSB peker på at jeg i min kronikk tar feil når jeg er bekymret for at de empiriske modeller, og ekspertene på empiriske modeller, flyttes ut av forskningsavdelingen og nedprioriteres. Som Telle skriver, anbefalte utvalget som ledelsen satte ned, at alle de empiriske modellene skulle flyttes ut av forskningsavdelingen. Først etter støy i mediene ble dette moderert, og en av de empiriske modellene, KVARTS, blir altså liggende igjen i forskningsavdelingen.

Så ja, jeg var kanskje upresis da jeg skrev at de empiriske modellene ble flyttet. Om jeg nå forstår Telle riktig, så skal altså noen av de empiriske modellene flyttes ut, og flere av forskerne som jobber med empiriske modeller flyttes ut.

Jeg er fortsatt bekymret

Bekymret er jeg likevel fremdeles. Det virker som om makrogruppen i SSB i lang tid har mistet ressurser. Jeg har observert at mange av de sentrale forskere fra makrogruppen, som jeg har hatt glede og nytte av å diskutere makroøkonomi med, har sluttet. Samtidig nærmer andre viktige ressurspersoner på empiriske modeller seg pensjonsalderen. Når så forskere som har bidratt til utviklingen og bruk av modellen i senere år, i forbindelse med omorganiseringen blir flyttet ut av forskningsavdelingen, blir jeg ikke mindre bekymret.

Hvordan sikre kontinuitet?

Telle sier at debatten nå bør ta utgangspunkt i forslaget som ligger på bordet. Hvor finner jeg dette forslaget? Hvor mange forskere (og hvem?) skal jobbe med å videreutvikle og bruke modellene i analyser i de ulike modellprosjektene?

Makro står mitt hjerte nærmest; hvor mange skal drive med KVARTS, Konjunkturanalysene, TBU og hvor mange var det for 10 år siden? Og hvilke andre oppgaver har de? Hvordan skal det nye evalueringssystemet i praksis stimulere til at dette arbeidet blir prioritert kontra internasjonale publiseringer? Og hva med analyse av de langsiktige strukturelle endringene Norge nå står overfor.

Disse spørsmål kan, som jeg oppfatter det, kun analyseres i de store empiriske modellene som for eksempel DEMEC. Hva om Erling Holmøy, som i dag er ekspert på disse modellene, slutter? Hvordan sikre kontinuitet?
Om jeg forstår Telle riktig når han nå mener at drift, utvikling og vedlikehold av, og analyser med, de store modellene er de primære oppgaven for forskningsavdelingen i SSB, så er det gledelig. Men, for det offentliges tillit til SSB er det ønskelig at vi får fakta på bordet. Jeg ville satt stor pris på at de forslag som ligger på Telles bord, også blir gjort kjent offentlig. Det kan kanskje stilne min, og mange andres, bekymring for hvilken retning SSB er på vei.

Har du gått glipp av sakene om konflikten i Statistisk sentralbyrå?

Les noen av dem her:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.