Kort sagt, torsdag 1. juli

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Norwegians lederbonuser. Dyreforsøk. Kirkens forhoold til jøder i Norge.Dette er dagenskortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Bonuser og skamvett

«Umusikalsk,» sier næringsminister Iselin Nybø (V) og statsminister Erna Solberg (H) om det faktum at topplederne i flyselskapet Norwegian siste året har mottatt bonuser tilsvarende 30 millioner kroner. Ville ikke umoralsk ha vært et mer passende uttrykk?
I min oppvekst var det noe som het «skamvett». Det ble brukt om folk som utnyttet andre til egen berikelse eller handlet totalt egoistisk. Jeg undres på om Jacob Schram og de andre sjefene har sett seg selv i speilet og spurt: Fortjener jeg virkelig disse millionene? Er det rimelig at jeg tjener så enormt mye mer enn de renholdsarbeiderne, sykepleierne og lærerne som har stått i front under pandemien? Er et samfunn med store inntektsforskjeller et samfunn vi ønsker å leve i?

Det ser ut som om disse lederne for lengst har kuttet forbindelsen til sunt bondevett, folkelig anstendighet og norske tradisjoner, der moderasjon, likhet og nøysomhet har vært bærende idealer. Griskheten har tatt overhånd.

Det var nok ikke for ingenting at griskhet var en av de syv dødssynder. Det var datidens måte å stemple holdninger og handlinger på. I dag ser ikke dette ut til å virke lenger. Derfor trenger vi lovene og politikken. Store økonomiske ulikheter skaper avmakt, mistillit og sinne. I det lange løp er det en farlig legering – også for demokratiet.

Inge Eidsvåg, Lillehammer


Visjonen må være null dyreforsøk

Mye biomedisinsk forskning foregår allerede uten levende dyr, og det er ikke mennesker som erstatter kaniner, aper og mus. Cellekulturer brukes fortsatt, men det nyeste er «organer-på-brikke», altså miniatyrutgaver av menneskelige organer i beholdere på størrelse med et brilleglass. Målet er mange organer på samme brikke («human-on-a-chip»), som blant annet vil kunne bidra til persontilpasset medisinsk behandling.

Slik teknologi bidrar til at medisiner utvikles raskere, billigere, mer etisk forsvarlig, og ikke minst: Det oppnås tryggere resultater for sluttbrukeren – deg og meg. Laboratoriemus er tross alt ikke små mennesker. Over 90 prosent av substansene som har medisinsk effekt i forsøksdyr, forkastes når de testes klinisk på de første pasientene.

Både norsk regelverk og EU har en nullvisjon for dyreforsøk, og flere andre land arbeider målrettet med millionbudsjetter. Norge mangler derimot både en plan og øremerkede midler. Norge trenger, som andre land, et forskningssenter som kan fremme forbedringer av og erstatninger for dyreforsøk.

Anton Krag, zoolog og daglig leder i Dyrevernalliansen


Kirken vil ha en god relasjon til jøder i Norge

Forholdet mellom Den norske kirke og norske jøder er et så viktig tema at en kunne vente at Frank Rossavik hadde kommentert det mer seriøst (Aftenposten 21. juni). Det Mosaiske Trossamfunn (DMT) er en viktig dialogpartner for kirken, og vi tar kritikk fra dem på alvor.

På vegne av kirken har vi ofte kritisert antisemittisme. DMT kan regne med kirken videre i så måte. Det vanskelige i relasjonen skyldes at vi begge forholder oss til konflikten mellom Israel og Palestina.

Kirken anerkjenner staten Israel innenfor internasjonalt anerkjente grenser. Men i solidaritet med kristne palestinske søsken og andre som er rammet, kritiserer vi okkupasjonspolitikken. Vår kritikk går langs de samme linjer som FN, EU og norsk utenrikspolitikk gjør.

Vi forstår den nære relasjonen mellom jøder og Israel, og at vår kritikk kan oppleves krevende. Derfor er vi påpasselige med aldri å blande sammen israelsk politikk og jøder generelt. Vi lytter gjerne til våre jødiske partnere og venner og ønsker helhjertet en god relasjon. Kirkens dør til dialog har alltid vært åpen.

Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke og Berit Hagen Agøy, internasjonal direktør i Mellomkirkelig råd

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.