Bevisstløs diskriminering?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 18. oktober hevder leder i Foreningen Retten til en verdig død (RVD), Ole Peder Kjeldstadli, at de «diskriminerer ingen bevisst». RVD vil reservere såkalt dødshjelp for en bestemt kategori pasienter, mens mange andre derav nektes slik hjelp. Hvis dette ikke er bevisst diskriminering, må konklusjonen være at den er «bevisstløs». RVD er herved – nok en gang – realitetsorientert og bevisstgjort hva de faktisk sier.

Jeg spurte om en begrunnelse for denne diskrimineringen, ikke om vedtaksprosedyrene i RVD, som er Kjeldstadlis «svar». Han svarer altså ikke på spørsmålet. Ei heller liker han, eller hans forgjenger Levi Fragell, min omtale av eutanasi som drap. Men det er ikke uvanlig i Nederland å kalle eutanasi «drap på forespørsel». Det samme gjør norsk straffelov: «Er nogen med eget Samtykke dræbt».

Mange nederlandske leger som utfører eutanasi sier at de dreper pasienten; i en nyere studie kaller noen leger det «en råtten jobb» som de «hater», og beskriver seg selv som «bøddel». Er målet likevel «å gi død, den gode død», som Kjeldstadli formulerer det? Ja. Men det fordrer et medisinsk drap.

LARS JOHAN MATERSTVEDT

professor i filosofi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet