Alternativbransjens relativistiske kunnskapssyn er en gullgruve for svindlere | Even Gran

De som driver med alternativ behandling har et ansvar.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Redaktør av magassinet Visjon og arrangør av Expo Alternativmessen, Eirik Solum, mener Human-Etisk Forbund maler med for bred
pensel når vi beskylder alternativbransjen for å skape grobunn
for svindel. Utgangspunktet er en sak om ensvindeldømt spåkone.

For å presisere: Det vi er ute etter, er bransjens hang til å fremme fullt ut etterprøvbare påstander for å tjene penger, uten å la seg påvirke av at påstandene gang på gang stryker i vitenskapelige tester.

Dette er spekulativt lureri, og er forbudt for alle andre næringsdrivende.

Denne antivitenskapeligheten ligger i selve definisjonen av
hva «det alternative» er. Gang på gang kommer de samme bortforklaringene: Vitenskapen er «kjøpt og betalt», fullt ut etterprøvbare påstander er «hinsides det vitenskapen kan fatte».

Fra videoarkivet: Slik så det ut på alternativmessen i 2009:

Man får servert konspirasjonsteorier og logiske tankefeil i forsvar for de alternative dogmene. Og når de ikke kan svare saklig på kritikken, kommer offerrollen. De føler seg tråkket på – hetset.

Det ekstremt relativistiske kunnskapssynet alternativbransjen er en pådriver for, er en gullgruve for svindlere.

For hvem kan egentlig beskylde noen for svindel når man har kastet på båten alle redskapene man trenger for å skille sant fra usant?

Det er i denne sammenhengen alternativbransjen må kunne stilles til ansvar for å ha beredt grunnen for svindelen vi så i saken om den dømte spåkonen. Slikt lureri blir mye vanskeligere i en verden der vitenskapelig, rasjonell kritisk tenkning står sterkt – en tankegang bransjen i praksis motarbeider.

Alle har et ansvar for å protestere mot en tankegang som undergraver kunnskapsbasen sivilisasjonen vår hviler på.

Det hadde ikke blitt mye igjen av Solums alternativmesser hvis alt som undergraver vitenskap og fremmer udokumenterte påstander for profitt skulle fjernes. Da hadde han kanskje stått igjen med et par massører og folk som mener at yoga er god trening.

Da ville messen forresten ikke vært særlig alternativ lenger heller.

Følg Aftenposten meninger påFacebook ogTwitter

Mer om alternativ medisin og kritisk tenkning:

Kronikk av Andreas Wahl Blomkvist, Gunnar Tjomlid og Torbjørn Lysne:

«Kiropraktikk er stort sett manipulasjon»

Tegnehanne forstår seg ikke på alternativ behandling:

«Seks ting jeg ikke skjønner meg på»

Joacim Lund kommenterer:

Verden jakter en ebolavaksine. Samtidig, i Norge, lar foreldre være å beskytte barna sine mot livsfarlige sykdommer

Artikkelserie om alternativ behandling:

Langt flere kvinner enn menn bruker alternativ behandling