Debatt

Mangelfullt om mobbing | Dan Olweus

  • Dan Olweus, forskningsprofessor
I midten av februar var kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på Sofienberg skole i Oslo og la frem endringer i regelverket mot mobbing. Til høyre Elin Dragland, styremedlem i Foreningen mobbing i skolen.

Mobbing er bevisste negative handlinger fra en eller flere personer som gjentar seg og som retter seg mot en som har vanskelig for å forsvare seg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 15. april presenterer Ingrid Lund og Anne Helgeland (L & H) en ny definisjon av mobbing og noen konsekvenser de mener en slik definisjon vil ha. De fremlegger denne definisjonen som en motsetning til den definisjonen som jeg har utviklet.

Dan Olweus har forsket på og arbeidet med mobbing i skolen i 40 år.

Generelt kan man spørre seg hva en delvis teknisk diskusjon av mobbing som vitenskapelig begrep har å gjøre på Aftenpostens kronikkside. Men hvis vi ser bort fra dette, er det klart at L & H’s definisjon er både for bred og for smal. Det er mange grunner til at en elev kan ha en «opplevelse av (ikke å) høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha muligheten til medvirkning» – uten at det på noen rimelig måte kan karakteriseres som mobbing fra medelever eller voksne.

Men det L & H vil fange inn, er det som vanligvis kalles indirekte mobbing i forskningslitteraturen og som har vært en viktig del av min definisjon, mitt tiltaksprogram og mitt spørreskjema om mobbing siden 1996. Så dette er jo ikke noe nytt i det hele tatt!

Lærere mobber, også

Videre antyder forfatterne at man ikke tidligere har forstått at barn også kan bli mobbet av voksne. Her kan jeg da nevne at jeg publiserte den første vitenskapelige studien i verden av dette problemet i en monografi i 1996 – «Mobbing av elever fra lærere». En konklusjon fra denne studien var at spørsmål om mobbing fra lærere kan gi en rekke «tullesvar» fra elever, og at man må bruke kontrollspørsmål for å få frem pålitelige svar. En annen konklusjon var at mobbing fra lærere definitivt forekommer, men er langt mindre vanlig enn mobbing fra medelever.

Min definisjon har tre kriterier:

1) Bevisste negative handlinger fra en eller flere personer som 2) har tendens til å gjenta seg og som 3) retter seg mot en person som har vanskelig for å forsvare seg (ubalanse i makt).

Denne definisjonen (boken «Bullying at school» fra 1993) er blitt internasjonalt sitert mer enn 7800 ganger. Det kan også nevnes at når den amerikanske motsvarigheten til Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag å utvikle en «universal definition of bullying» for USA, landet de på en definisjon som er praktisk talt identisk med min definisjon, noe rapporten fra 2014 også krediterer meg for.

Mye synsing

Dessverre har debatten om mobbing og mobbeprogrammer inklusive Olweusprogrammet de siste årene vært preget av mye usaklighet. Her har medier som NRK og aviser spilt en negativ rolle ved å gi stort plass til grunnløs «synsing» fra en rekke personer med tilknytning til mobbing eller pedagogikk – i mange tilfeller uten at mediene har respektert Vær Varsom-plakatens krav om kildekritikk og «samtidig imøtegåelse». Vi har syv store studier som dokumenterer meget positive effekter av Olweusprogrammet på både kort og lang sikt. I motsetning til hva som er blitt hevdet, foreligger det også flere helt uavhengige, vitenskapelige evalueringer- blant annet fra NOVA i 2015- som bekrefter at programmet er effektivt. Og i en meget grundig metaanalyse fra Cambridge av alle antimobbeprogram i verden kommer Olweusprogrammet ut som det beste programmet.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter


Les også

  1. De elevene som trenger mest hjelp, får det dårligste tilbudet. Slik kan ikke Skole-Norge fortsette.

  2. Nei, det er ikke morsomt å tagge, like og dele disse bildene. Det er mobbing | Anne Marie Fjeldvang

  3. -10-åringer bak nettmobbing

Les mer om

  1. Mobbing
  2. Pedagogikk