Debatt

Debatten om mobbing angår flere enn forskere | Ingrid Lund og Anne Helgeland

 • Ingrid Lund, professor ved Pedagogisk Utviklingssenter, Universitetet i Agder og Anne Helgeland, seniorforsker og familieterapeut ved Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse, Sørlandet sykehus

Det er viktig at vi som forskere, uavhengig av hvilket ståsted vi måtte ha, kan diskutere åpent ulike aspekter og forståelser av mobbing, skriver Anne Helgeland og Ingrid Lund ved Universitetet i Agder.

Det er viktig å løfte frem de ulike forståelsene av mobbing i det offentlige rom. Også faglige diskusjoner knyttet til fenomenet bør ha en plass i offentligheten.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Måten vi som forskere forstår begreper som har allmenn betydning, formidler og foreslår tiltak bør kunne foregå utenfor de pedagogiske miljøene ved universitetene.

Som forskere bygger vi selvsagt vår argumentasjon på etablert forskning og en pågående akademisk debatt omkring mobbing, fenomen som har allmenn interesse.

Ingrid Lund, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder

Det bør ikke kun foregå i akademia, for dem som forsker og fordyper seg i vitenskapen omkring gitte fenomener som har allmenn interesse.

Vi ønsker å utfordre de individualistiske perspektivene som ofte er forbundet med mobbing. Fra det enkelte barn som er knyttet til negative og gjentatte handlinger, til offer og mobber-rolle og til å se på mobbing som sosiale prosesser som er kommet på avveie. Her er vi på linje med flere forskningsmiljøer, som vi også henviser til – der fokuset flyttes fra individperspektiver til sosiale prosessers utfordringer.

Voksne som mobber

Vi har aldri påberopt oss at ingen andre før oss har forstått at voksne mobber. Her er vi vel kjent med at det finnes både nasjonal og internasjonal forskning på området.

Det vi sier er «at så langt vi vet er det ingen definisjon som spesifikt understreker at også voksne kan mobbe barn».

Også her er det snakk om hva en vektlegger. Når vi velger å ha inn dette i en definisjon, er det fordi vi både i barnehage og skole har nasjonal og internasjonal forskning som viser at dette skjer, og at det er en del av det å forstå mobbing i barnehage og skole.

Anne Helgeland, seniorforsker og familieterapeut ved Sørlandet sykehus

Videre har vi gjennom ulike forskningsprosjekt og utprøving av ulike metoder i både barnehage og skole sett på hvilke kjernekomponenter som trer frem der mobbing skjer. Mobbing hindrer barn og unges:

 • opplevelse av tilhørighet
 • opplevelse av å være en betydningsfull person i fellesskapet
 • mobbing hindrer medvirkning.

Akkurat like mye som at negative, gjentatte hendelser kan være noe annet enn mobbing, kan selvsagt opplevd utenforskap og manglende medvirkning være noe annet enn mobbing. Og som vi sier: En definisjon kan ikke romme alt, men den kan gi en retning på hvordan en forstår et fenomen som mobbing og hvilke områder som vektlegges for å forebygge, avdekke, stoppe og følge opp.

Det er mange forskere, som Dan Olweus, som har betydd mye for godt forebyggende mobbearbeid. Og det er viktig at vi som forskere, uavhengig av hvilket ståsted vi måtte ha, kan diskutere åpent ulike aspekter og forståelser av et viktig tema. Det må vi aldri stoppe med å gjøre.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

 1. Les også

  «Er du sikker på at det er så ille da? Litt erting må en jo tåle.» | Ingrid Lund og Anne Helgeland

 2. Les også

  Mangelfullt om mobbing | Dan Olweus

 3. Les også

  Mener barnehagehageansatte er for dårlige til å ta tak i mobbing

Les mer om

 1. Mobbing

Relevante artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  «Er du sikker på at det er så ille da? Litt erting må en jo tåle.»

 2. FORELDRELIV
  Publisert:

  Norsk forsker: Vær obs på disse fire typene gruppemobbing

 3. FORELDRELIV
  Publisert:

  Dette gjør du hvis barnet ditt mobber – syv konkrete tips

 4. DEBATT
  Publisert:

  Å flytte en mobber til en annen skole kan fort bli en tildekkende panikkhandling

 5. DEBATT
  Publisert:

  Få barna inn i idretten! Barn som deltar i idrett, mobbes mindre og har mindre depressive plager.

 6. A-MAGASINET
  Publisert:

  Slik oppdager du om barnet ditt er en mobber