Noah tar feil om hvalfangst og dyrevelferd

  • Egil Ole Øen
Norsk vågehvalfangst er den best kartlagte jakt og avliving av dyr i verden, skriver Egil Ole Øen.

Norge blir sett på som foregangsland i å utvikle dyrevelferdsmessig akseptable avlivingsmetoder for hval.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenposten har de siste ukene trykket en serie annonser fra NOAH om norsk hvalfangst. Noah og britiske organisasjoner «informerer» om hvalfangst og hevder at bare Norge, Island og Japan driver fangst på hval og at de avlives på en dårlig måte. Men det foregår betydelig fangst også i USA, Russland, Grønland og Færøyene, Canada og Karibia. Dette nevner ikke Noah.

Godt dokumenterte avlivingsmetoder

I jakt på hval avlives dyrene fra avstand. Hvaler avlives i vannet og synker. Det gjør det vanskelig å avgjøre eksakt når dyret dør. Den internasjonale hvalfangstkommisjonens kriterier på død er når hvalen slutter å bevege seg og synker. Men også hjernedøde hvaler kan bevege seg i form av reflekser i flere minutter. I Norge brukes derfor organskader i tillegg for å bestemme tidspunktet nærmere.

Fra 1981 til 2000 ble fangstmetodene i Norge studert og kontinuerlig forbedret. Data fra avliving av over 5000 vågehval viser at harpuner uten sprengstoff avlivet 17 prosent av dyrene raskt. Granat med sprengstoffet pentritt avliver i gjennomsnitt 82 prosent av hvalene momentant. Ikke etter ett minutt som Noah hevder.

Et doktorgradsstudium ved Norges veterinærhøgskole i samarbeid med Haukeland sykehus, undersøkte skadene på 36 hjerner av vågehvaler skutt med pentritt. Konklusjonen var at avlivingstiden basert på målemetodene som brukes i dag, ble overestimert. En betydelig andel hval vurdert som levende, var døde. Momentant døde hval er derfor høyere enn 82 prosent, men kan ikke tallfestes uten at alle hjerner undersøkes.

Uavhengig av medikamenter og importert soya

Norsk vågehvalfangst er den best kartlagte jakt og avliving av dyr i verden. Hvalen blir skutt uten å ane at den er jaktet på. I IWC blir Norge sett på som foregangsland i å utvikle dyrevelferdsmessig akseptable avlivingsmetoder for hval, og IWC har rådet andre fangstland å søke råd i Norge.

Skadeskyting skjer i all jakt. Momentan død kan ikke garanteres selv med full kontroll som i slakterier. Ved storviltjakt kan det ta timer å avlive skadeskutte dyr.

I 2012 ble én av 271 hval avlivet etter 25 minutter. Slikt vil forekomme i jakt. Det tas heller ikke hensyn til om dyr er drektige i slakting og jakt. Hos hval dør fosteret momentant av detonasjonen. Det skjer ikke ved avliving med prosjektiler.

Bestanden av vågehval i Nordøst-Atlanteren har vokst til ca. 150 000. Det høstes 500–600 hval årlig av norske fiskere. Myndigheter og hvalfangere forvalter en matressurs som er uavhengig av medikamenter og importert soya. Det bør de fortsette med så lenge hvalfangerne har en respektfull holdning til hvalene de skal fangste, og gjør sitt beste for å utøve fangsten slik de er opplært til.