Her er noen konkrete tiltak mot BankID-svindel

Det er viktig å huske på at BankID er din personlige elektroniske ID. Like personlig som passet ditt, skriver Gry Nergård, forbrukerdirektør i Finans Norge.

Selv om sikkerheten i selve BankID er høy, er ID-tyveri et problem vi alle kan bli utsatt for.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Ingeborg Skov Høye i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) etterlyser i Aftenposten en debatt om hvordan instansene som bruker BankID, i større grad kan forhindre identitetstyveri.

Jeg kan glede henne med at den debatten allerede har vart et par år. Det har også resultert i mange konkrete tiltak som allerede virker.

Ikke et nytt fenomen

BankID kan åpne for identitetstyveri, bedrageri og økonomisk vold, skriver Skov Høye. Dessverre er det slik at identitetstyveri, bedrageri og økonomisk vold nok ikke er et nytt fenomen. Misbruk av andres pass og bankkort er noe som har foregått i mange tiår før vi fikk elektronisk identitet.

Finansnæringen har de siste 15 årene utviklet det som sannsynligvis er en av Europas mest effektive elektroniske ID-er. 4,2 millioner nordmenn bruker den, opptil flere ganger om dagen og overalt.

Selv om sikkerheten i selve BankID er høy – BankID er aldri blitt hacket – er ID-tyveri et problem vi alle kan bli utsatt for. Og her må alle gode krefter settes inn for å både begrense muligheten for ID-tyveri, og for å begrense skadevirkningen av det.

Beskytt brikken

Det aller viktigste vi kan gjøre for å begrense muligheten for ID-tyveri, er at hver og en av oss passer på vår egen BankID. Beskytt brikken og passordet ditt, oppbevar dem aldri sammen. Men noen blir dessverre utsatt for kriminelle handlinger, også fra sine nærmeste.

For å begrense skadevirkningen av ID-tyveri må brukerstedene forsøke å forhindre at feil person benytter den elektroniske ID-en. Da kan de hindre at misbruk skjer.

Dette har bankene fått en klar oppfordring til gjennom ny finansavtalelov. Næringen er selv blitt enige om en ny bransjenorm som kan avdekke svindelforsøk mot bank, spesielt i forbindelse med låneopptak av usikret kreditt.

Like personlig som passet ditt

Bransjenormen skal blant annet sikre at utstedere av BankID gir god informasjon og følger opp utstedte BankID for å forebygge misbruk. Kundene skal følges opp gjennom tydelige og klare regler som gjør det enklere å avverge og avdekke misbruk. Ikke minst skal bankene ha gode rutiner for oppfølging av offeret der man avdekker misbrukssaker.

Uansett er det viktig å huske på at BankID er din personlige elektroniske ID. Like personlig som passet ditt. BankID er også din elektroniske signatur, like bindende som den håndskrevne underskriften din.

Å dele BankID er som å gi fra deg passet ditt og et blankt ark med signaturen din på.