Debatt

Bekymret for at kvinner ikke ivaretas godt nok under aborter

 • Hanne Charlotte Schjelderup
  Hanne Charlotte Schjelderup
  Leder, Jordmorforbundet
Det er viktig med ivaretagelse av kvinnen som er i en sårbar situasjon, mener Jordmorforbundet.

En viktig debatt må ikke ødelegges av slepphendt omgang med fakta.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I et debattinnlegg i Aftenposten kommer Berit Mortensen og Eline Skirnisdotter Viik i Den norske jordmorforening (DNJ) med en rekke uriktige påstander.

De omtaler Jordmorforbundets medlemsundersøkelse om reservasjonsrett ved senabort, og påstår at kun 341 av Jordmorforbundets (NSF) 1000 medlemmer svarte i undersøkelsen. Det riktige er at 450 jordmødre svarte på hele eller deler av undersøkelsen. Og det er en god svarprosent.

Jordmorforeningens medlemmer bør bruke primærkilde når de presenterer tall. 341 er et feilaktig tall som ble opplyst om i tidlige nyhetsmeldinger. Svarene hadde også vært statistisk signifikant dersom det så hadde vært 341 svar og det ble tatt høyde for alle 3500 jordmødrene i landet.

En undersøkelse fra medlemmer

Jordmorforeningens medlemmer Mortensen og Viik hevder i samme kronikk at det i en pressemelding 19. august oppgis at nær halvparten av jordmødre i Norge vil reservere seg mot å bistå ved abort om abortloven utvides.

Hanne Charlotte Schjelderup er leder i Jordmorforbundet.

Igjen er det klargjort fra Jordmorforbundets side at dette er en undersøkelse blant et utvalg av våre medlemmer om utvidelse av kvinners rett til selvbestemt abort. Her vises det til en journalistisk artikkel i tidsskriftet Sykepleien, ikke en pressemelding.

Viktig med jordmødres perspektiver

Mortensen og Viik ilegger jordmødrene i NSF en slik mening i kronikken: «Vi mener det er uetisk å legge skyld, skam og ansvar over på kvinner i en allerede vanskelig livssituasjon. Vi havner dessverre der når kvinners behov for senabort fremstilles som utfordrende for jordmødre.»

Det vi er bekymret for, er at grenseheving vil gi økt motstand mot abortloven blant helsepersonell og befolkningen. Det vil være uheldig når loven slik den er i dag, har stor oppslutning.

Vår forenings jordmødre er bekymret for at kvinner ikke ivaretas godt nok i dag under aborter. Det er viktig med ivaretagelse av kvinnen som er i en sårbar situasjon.

Jordmorforbundets tilnærming til abortdebatten er faglig. Vi håper Jordmorforeningens medlemmer vil være med oss i dette sporet – og at de i fremtiden gjengir fakta på en korrekt og redelig måte.

Oppdatert 23. september: Noen formuleringer er endret for å tydeliggjøre at Mortensen og Viiks innlegg er skrevet av dem, ikke av Jordmorforeningen.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter
 1. Les også

  Slik utvikler embryoet og fosteret seg frem til uke 22

 2. Les også

  Aftenposten mener: Har man lovet NIPT-test og tidlig ultralyd til alle, må man levere det

Les mer om

 1. Abort
 2. Senabort
 3. Etikk
 4. Fødsel