«Straff dreper», skrev SV. Dette er ord som forplikter.

22 personer har signert oppropet om at den kommende nye regjeringen må avkriminalisere bruk og besittelse av rusmidler.

Fire år er for lenge å vente på en human og kunnskapsbasert ruspolitikk.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
  • Se alle som har signert oppropet nederst

Arbeiderpartiet ønsker å danne regjering med Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Av disse partiene har SV gått til valg på rusreformen etter Rusreformutvalgets forslag.

Avkriminalisering av ulovlige rusmidler er anbefalt av FN, Verdens helseorganisasjon, The Lancet, British Medical Journal og mange flere. Dette er det viktig at SV og Ap husker nå som de kanskje går inn i regjeringsforhandlinger.

Problematisk forslag

Ap og Sp har begge åpnet for delvis avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre brukerdoser for gruppen som omtales som «tunge rusavhengige». Begrunnelsen som legges frem for en slik differensiering av brukere, er at mennesker med avhengighet som har vedvart over tid, må anses som utilregnelige.

Forslaget er problematisk av flere grunner.

Ap har ingen svar på hvordan dette kan se ut rent teknisk og juridisk, men ledende strafferettsjurister har påpekt at dette strider mot likhetsidealet som rettsstaten vår bygger på.

Kategorien «tung rusavhengig» lar seg heller ikke enkelt operasjonalisere, slik at det ikke er klarhet i hvem som skal straffes eller ikke. Skadelig bruk og avhengighetssyndrom er diagnoser som ikke skiller på alvorlighetsgrad.

Brukerorganisasjonene reagerer dessuten kraftig på den stigmatiseringen det legges opp til ved å avskrive rusavhengige som utilregnelige.

Tung forskning

Den borgerlige regjeringens forslag om rusreform er ikke borgerlig. Forslaget er basert på en tungt faglig utredning som gjennomgår forskning på straffepolitikkens allmennpreventive effekt og skadelige konsekvenser. I ettertid er det kommet ytterligere forskning, blant annet en systematisk gjennomgang som støtter funnene gjort av rusreformutvalget.

Trusselen om straff hindrer ikke folk fra å ruse seg, og straff har en rekke utilsiktede negative konsekvenser. Her til lands vet vi at straffepolitikken rammer skjevt, og det er befolkningsgrupper med lav utdanning og dårlig økonomi som rammes hardest.

Liv går tapt

SV har tradisjon for å ha et ekstra blikk på nettopp denne delen av befolkningen. I det mulige regjeringssamarbeidet mellom Ap, Sp og SV peker SV seg særlig ut i sin politiske profil. Vippeposjonsne deres gjør at de kan stille krav.

Oslo SV har på sin instagramkonto skrevet at «straff dreper». Dette er ord som forplikter. Dette kommer sannsynligvis fra kunnskapen om at dødelige overdoser kan unngås, hvis mennesker som ruser seg, ikke frykter straff når de er i behov for hjelp.

Etter 50 år med straffepolitikk, som i sin ytterste konsekvens tar liv, er det tid for å prioritere en endring. Vi som skriver under på oppropet, krever at avkriminalisering av bruk og besittelse av rusmidler inngår i den kommende regjeringserklæringen.

Vi vet at Ap er delt i spørsmålet. SV bør ikke akseptere at liv går tapt mens vi venter i fire nye år for å få en kunnskapsbasert og human ruspolitikk.

Oppropet er signert av følgende:

Kenneth Arctander, daglig leder RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet

Martin Blindheim, seniorrådgiver Helsedirektoratet

Mimmi Kvisvik, forbundsleder Fellesorganisasjonen

Lill Sverresdatter, forbundsleder Norsk Sykepleierforbund

Jan-Gunnar Skoftedalen, leder Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon

Lars Vaular, kunstner

Bjørn Harald Iversen, leder Vernepleierforbundet Delta

André Nilsen, styreleder Normal Norge

Ina Roll Spinnangr, daglig leder Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Arild Knutsen, leder Foreningen for Human Narkotikapolitikk

Ronny Bjørnestad, daglig leder proLAR-nett

Vidar Hårvik, daglig leder Marborg

Jørn Kløvfjell Mjelva, styreleder Psynapse

Bård Dyrdal, styreleder LEAP Scandinavia

Anna-Sabina Soggiu, PhD-stipendiat

Kari Lossius, psykologspesialist og SV-medlem

Aino Lundberg, leder 24 Sju og SV-medlem

Stian Biong, professor psykisk helsearbeid

Moses Deyegbe Kuvoame, PhD og leder, Center for African Mental Health Promotion (CampCom.org)

Marcus Kabelo Møll Mosele (Kamelen), artist

Gabrielle Welle-Strand, lege og forsker Senter for Rus- og Avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo

Håkon Kongsrud Skard, president Norsk Psykologforening.