Støtte til Store norske leksikon om kjønn

Kunnskapen SNL-artiklene og norsk politikk på transfeltet bygger på, er hverken spesielt kontroversiell eller ytterliggående, skriver debattantene.

Vi ser det som viktig å avkrefte påstandene om pseudovitenskap og kjønnspropaganda.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
  • Se navnene på alle debattantene nederst i artikkelen.

I den pågående debatten om kjønn, trans og ikke-binære kjønnsidentiteter hevder professor Anne Kalvig og førsteamanuensis Kamilla Aslaksen i Aftenposten (10.12) at Store norske leksikon (SNL) formidler pseudovitenskap og propaganda om kjønn.

Sjefredaktør Erik Bolstad avviste kritikken (13.12) og påpeker at SNL ser det som svært viktig å sikre god kunnskap på dette feltet siden «transpersoner er særlig utsatt for usaklige påstander og skjevt fremstilt forskning».

Vi støtter Bolstad og ser det som viktig å avkrefte påstandene om pseudovitenskap og kjønnspropaganda.

Ikke kontroversiell

Aslaksen og Kalvig påstår at SNL driver aktivisme og ikke vitenskapsbasert kunnskapsformidling, og at forskningen som ligger til grunn for leksikonartiklene, «strider mot solid og etablert forskning». Dette stemmer ikke.

Kunnskapen SNL-artiklene og norsk politikk på transfeltet bygger på, er hverken spesielt kontroversiell eller ytterliggående. Den er blant annet i overensstemmelse med endringene i WHOs klassifikasjonssystem, som har som formål å sikre god helse.

WHO tar utgangspunkt i oppdatert forskning og konsensus på fagfeltet, noe Esben Esther Pirelli Benestad og de andre SNL-forfatterne også gjør.

Ikke propaganda

Kritikken mot SNL målbærer en reduksjonistisk forståelse både av vitenskap og av kjønn. Kjønn er forskningstema i flere vitenskapsdisipliner, som på hvert sitt vis bidrar med viktig kunnskap.

Felles for all god forskning er kritiske spørsmål, etterprøving av resultater, redegjørelse for premisser og forskningsmetoder, og solid argumentasjon for konklusjoner som trekkes på grunnlag av empiriske undersøkelser.

Utvikling av nye begreper er en viktig del av humanistisk- og samfunnsvitenskapelig forskning, som på lik linje med andre vitendisipliner setter ord på nye innsikter. Gjennom forskning utvikles kunnskap om menneskers erfaring av egne liv.

«Kjønnsidentitet» er et eksempel på et fagbegrep som er utviklet for å sette ord på det faktum at vi alle knytter identitet til kjønn. Det gjør det mulig å analysere ulike former for kjønnsidentitet.

Det er ikke ideologi eller propaganda. Det er å utvide kunnskap om menneskelig eksistens og samfunn.

Hege Kristin Andreassen, leder, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Tromsø

Åsta Lovise Einstablad, leder, Senter for likestilling, Universitetet i Agder

Kari Jegerstedt, leder, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen

Lene Myong, leder, Senter for kjønnsstudier, Universitetet i Stavanger

Siri Øyslebø Sørensen, leder, Senter for kjønnsforskning, NTNU