Jeg har aldri sagt at Breivik ikke lider av vrangforestillinger

Terrordømte Anders Behring Breivik fungerer greit i hverdagen, men fremstår som ganske sprø i sin verdensanskuelse, skriver Randi Rosenqvist.

Men det er ikke ledd i en schizofren sinnslidelse.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Ettersom hele min forklaring til Telemark tingrett ble sendt offentlig, finner jeg det i orden å svare psykiater Alv A. Dahl. Han etterlyser min begrunnelse for å si at Anders Behring Breivik ikke lider av en vrangforestilling.

Jeg har aldri sagt at Breivik ikke lider av en (eller flere) vrangforestilling(er). Jeg oppfatter hans forståelse av at Europa er i krig med muslimer, og at den hvite rase er utsatt for genocid, som uriktig. Etter min mening er det en vrangforestilling.

Jeg oppfatter også hans forestilling om at han politisk kan lede motstanden mot en slik utvikling, som en megaloman vrangforestilling.

Jeg mener også at dersom ekspresident Donald Trump faktisk mener at valget ble stjålet, så er det en vrangforestilling. Likeledes at da Adolf Hitler våren 1945 satt i sin bunker og fortalte den øverste krets at den endelige sier var like rundt hjørnet, var nok dette en vrangforestilling og ikke en realistisk, oppmuntrende analyse av krigens gang.

Påvirker dagliglivet i liten grad

Det jeg imidlertid er klar på, er at denne vrangforestillingen ikke er ledd i en schizofren sinnslidelse. Begrunnelsen er at disse forestillinger i liten grad påvirker hans kognitive funksjoner og dagligliv for øvrig. Han fungerer greit, studerer med brukbare resultat, han fremstår som strukturert, disiplinert og målrettet, det er ingen opplysninger som kunne tyde på at han har hallusinasjoner av noen art eller negative symptomer.

Jeg har også lagt vekt på at Breivik før den alvorlige terrorhandlingen var i kontakt med miljøer som deler hans oppfatning. Det såkalte manifest er delvis avskrift av andre som har ytret seg på nett. Jeg oppfatter derfor ikke Breiviks vrangforestillinger som noe som kun har oppstått i hans eget hode, men som deles av en subkultur.

Han har også en kunnskapsmangel når det gjelder mange samfunnsforhold. Etter fengslingen hvor han ikke har tilgang til internett, har han utbrodert sine teorier. Jeg ser også at Breivik har justert strategi gjennom soningen. Han har hatt ulike prosjekter hvor han har tilpasset sine teorier i håp om å få uttelling i form av fordeler under soning eller tidligere løslatelse. Den vi hørte i retten, var en variant som han har utbrodert de siste par årene.

Jeg tror at en ekstrem personlighetsforstyrrelse med paranoide, dyssosiale, narsissistiske og megalomane trekk er det som er mest dekkende

Jeg har uttalt at det er vanskelig å stille en psykiatrisk diagnose på en person som fremstår og har opptrådt så avvikende. Jeg tror at en ekstrem personlighetsforstyrrelse med paranoide, dyssosiale, narsissistiske og megalomane trekk er det som er mest dekkende. Han har siden tenårene forsøkt å presentere seg som en «stor mann».

Men jeg har også diskutert gjennom hele soningen om han har så mange autistiske trekk, at en slik diagnose vil være riktig. Han har tydeligvis hatt problemer med sosial fungering siden småbarnsalderen, han har ikke forståelse for hva empati innebærer og han har en stor interesse av å «tallfeste» fenomener han ikke kan tallfeste og å lage organisasjonskart og detaljerte planer for en lite realistisk fremtid.

Jeg har også gjennom alle år tenkt at han muligens kunne oppfylle kriteriene for en paranoid psykose, en vrangforestillingslidelse.

Når går det over i en paranoid psykose?

Jeg har, også før 2011, tenkt at europeisk og amerikansk psykiatri ikke har så mye fokus på når en paranoid personlighetsforstyrrelse eller en konspirasjonsteori går over i en paranoid psykose. I Sovjet-tiden var det jo vanlig å sperre politisk opposisjonelle inn i psykiatrien. Det ville ikke vi i vår kulturkrets. Vi har derfor i stor grad unngått å analysere når en religiøs eller politisk overbevisning går over i en paranoid psykose.

Det er imidlertid viktig å understreke at jeg primært har utført risikovurderinger av Breivik. Diagnostikken har vært en av mange premisser i risikovurderingen, ikke konklusjonen.

Ingen av disse har oppfattet ham som alvorlig sinnslidende. Men han fremstår som ganske sprø i sin verdensanskuelse.

Men jeg vil påpeke at personer med en paranoid psykose vanligvis har en såpass intakt virkelighetsforståelse på andre livsområder enn det som omhandler vrangforestillingen, at man ikke ville finne vedkommende utilregnelig i strafferetten. Paranoide psykoser går som regel ikke tilbake ved medikasjon og er svært upåvirkbare av terapeutiske samtaler.

Fremstår som ganske sprø

Psykiater Tor Ketil Larsen har tidligere i Aftenposten ment at det er forkastelig at Breivik ikke er behandlet for sin schizofreni. Av de syv psykiaterne som har snakket med Breivik gjennom soningen, var det kun de to som undersøkte ham rett etter terroren, som mente at han lider av schizofreni.

Breivik har tilgang til psykiater, sykepleier og prest dersom han ønsker det, og han har regelmessige samtaler med en besøksvenn og personalet i fengsel. Ingen av disse har oppfattet ham som alvorlig sinnslidende. Men han fremstår som ganske sprø i sin verdensanskuelse.