Debatt

Sekulære fanatikere eller bekymrede islamkritikere? | Shahram Shaygani

  • Shahram Shaygani, psykiater/psykoanalytiker, leder for Senter for Sekulær Integrering (SSI)
«Burner ser ikke verdien av selvkritiske stemmer som ønsker reformasjon blant muslimer», skriver Shaygani.

Det er benektelsen hos de reaksjonære som splitter samfunnet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tony Burner anklager Mahmoud Farahmand for å være en av mange "sekulære fanatikere" i sin kronikk i Aftenposten den 18. juli. Han anklager personer som har flyktet fra religiøs fanatisme til vesten for lett å bli sekulære fanatikere. Islamistiske ekstremister og sekulære fanatikere er to ytterpunkter som livnærer hverandre, hevder Burner.

  • Her er Farahmands svar på kritikken fra Burner.

Islamisme har også en ikke-voldelig side

De nye, liberale stemmene fra nordmenn med muslimsk bakgrunn, er selve motgiften for splittelsen i vårt samfunn. Slike stemmer har vært en mangelvare lenge.

Burner ser ikke verdien av selvkritiske stemmer som ønsker reformasjon blant muslimer. Han går inn i en benektende posisjon, tar på seg offerkappen og er ikke i stand til å se at islamistisk ekstremisme er toppen av et isfjell som heter islamisme.

Islamisme har også en ikke-voldelig side som lettere får innpass i samfunnsstrukturene og som bevisst og ubevisst legitimeres av handlinger som svekker sekularismen.

Det er mange sekulære innvandrere som lenge har følt seg stemplet ved at religiøse, reaksjonære og konservative krefter feilaktig har fått lov til å representere dem i samfunnsdebatten som ønsker organisasjoner som LIM, Ex-Muslims of Norway og SSI (Senter for Sekulær Integrering) velkommen.

Sekulære humanister, ikke sekulære fanatikere

Vi, som er sekulære innvandrere, ønsker å bevare de sekulære verdiene og reagerer når disse blir krenket. Vi kommer garantert til å forsvare Burners rettigheter når det kommer til ytringsfrihet, likestilling og religionsfrihet, men vi gir ham også garantert motstand hvis han eller andre vil prøve å endre på vårt samfunns sekulære grunnverdier.

Les også

  1. Sivilisasjonen er truet av islamismen | Terje Tvedt

  2. Det nytter ikke å lukke øynene for islamismens aggressive vekkelse og dens politiske program

Les mer om

  1. Islam
  2. Integrering
  3. Debatt