Forskere: Tiltak mot utenforskap finnes, men tas ikke i bruk

 • Kristine Amlund Hagen
  Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), datterselskap av NORCE (Norwegian Research Center)
 • Agathe Backer-Grøndahl
  Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), datterselskap av NORCE (Norwegian Research Center)
 • Thormod Idsøe
  Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), datterselskap av NORCE (Norwegian Research Center)
 • Asgeir Røyrhus Olseth
  Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), NORCE (Norwegian Research Center)
 • Ivar Frønes
  Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), NORCE (Norwegian Research Center)
Det finnes ungdom som har behov for intensiv og omfattende innsats akkurat her og nå, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsbilde.

Forebygging er viktig, men ikke tilstrekkelig.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mediene forteller om ungdom som begår kriminalitet og om unge mennesker som ender i utenforskap.

Aftenposten oppfordrer på lederplass til at effektive tiltak mot utenforskap dokumenteres, mens politimesteren i Oslo sier at «han venter i spenning på tiltakene som skal fange opp disse barna».

I en artikkel i Aftenposten 9. juli, etterlyser barneombudet konkrete tiltak for unge lovbrytere. Vi kan opplyse om at tiltakene finnes, men at de ikke tas i bruk.

Les også

Barneombudet misfornøyd med byrådet: Etterlyser klare svar og konkrete tiltak for unge lovbrytere.

Dokumentasjon foreligger

Siden 90-tallet har Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge og andre forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt, utviklet, implementert og evaluert tiltak for ungdom i fare for å havne på skråplanet eller som allerede har havnet der. Tiltakene er beskrevet og dokumentasjonen foreligger: Databasen Ungsinn.no (ved UiT) oppsummerer kunnskapsgrunnlaget for disse tiltakene. Databasen er åpen for alle.

Vi befinner oss i en situasjon der konkrete virkemidler finnes, men ikke nødvendigvis tas i bruk i de situasjoner Aftenposten refererer til. Det kan skyldes mangel på kunnskap om at tiltakene eksisterer, om hvordan de brukes, motstand mot noe nytt eller andre forhold. Dette er uansett uheldig. Utviklingen av ungdomskriminalitet og utenforskap er kritisk for dem det gjelder, så vel som for samfunnsutviklingen. Det er derfor av grunnleggende betydning at følgende utprøvde virkemidler tas i bruk.

Les også

Ny rapport: Rekordmange unge gjengangere i Oslo. Men to steder minker ungdomskriminaliteten.

Styrke familien

Når målet er å verne om barn og unges utvikling, må man styrke deres viktigste forankring: familien. Virksomme tiltak tar derfor ofte utgangspunkt i samspillsmønstre i familien og i nettverket rundt familiene for å hjelpe foreldrene og ungdommen med å snu utviklingen. Det gjøres gjennom forsterkning av relasjonene i familien og tilretteleggelse for en forutsigbar hverdag.

Gjennom intensiv terapeutisk innsats veiledes voksenpersoner rundt ungdommen i god kommunikasjon og i å sette grenser på måter som skaper trygghet. Forskning har vist at tiltakene holder mange ungdommer utenfor institusjonene og fengselsportene.

Intensive tiltak

Forebygging er viktig, men ikke tilstrekkelig. Årsakene til at noen unge havner på skråplanet, er en kombinasjon av miljøfaktorer, problemer hjemme og på skolen og egenskaper ved den unge selv.

Jo flere risikofaktorer, desto lettere havner ungdom i selvforsterkende prosesser som kan ende i skolefrafall, kriminalitet og utenforskap. For noen bremses slike risikoprosesser av økonomiske tiltak, ildsjelers innsats eller aktiviteter på fritiden.

Men for dem som har kommet langt i en skadelig utvikling, kreves sterkere tiltak. Selv om vi understreker betydningen av tidlig støtte til foreldre, gode barnehager og ulike typer forebyggende arbeid, finnes det ungdom som har behov for en intensiv og omfattende innsats akkurat her og nå. Situasjonen i Oslo illustrerer nettopp dette.

Det som kreves nå, er strategisk utvikling av sammenhengende innsats med flere og ulike virkemidler. Blant dem er intensive tiltak for ungdom som er i ferd med å falle utenfor.