Debatt

Kort sagt, torsdag 6. juni

  • Debattredaksjonen

Nye stridsvogner. Tvangsbehandling med legemidler. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nye stridsvogner i Hæren

Forsvarssjefen arbeider nå med sitt neste fagmilitære råd, som vanlig uten særlig ekstern debatt om prioriteringene. Mange i Hæren vil ha nye stridsvogner nå. Samtidig utvikler Tyskland og Frankrike et nytt, felles stridsvognkonsept som om ca. 10 år skal erstatte tyske Leopard 2 og franske Leclerc. De sier: «Vi utvikler en ny stridsvogn, men vi er ikke sikre på hva det blir».

Med dette mener de at de utvikler et digitalisert system, med innslag av kunstig intelligens, som skal fylle rollen stridsvogner har i dag. Systemet vil inkludere droner i luften og på bakken og kunne samvirke digitalt med fly, helikoptre, missilsystemer og andre kapasiteter i en grad vi ikke makter i dag. Kjernen i systemet kan bli et tungt panserkjøretøy, lignende en stridsvogn, men det kan også bli et lett panserkjøretøy eller for den saks skyld et helikopter. Hæren bør vente og se hvor dette bærer hen.

Dagens stridsvognkonsept er lite endret på hundre år. Det nye fransk-tyske konseptet ligner forøvrig på to nye europeiske kampflyprosjekter, et fransk-tysk og et britisk, som også vil bli systemer som vil være digitalt integrerte med droner, satellitter og kapasiteter på bakken og på havet. Mens svenskene er på vei inn i britenes Tempest kampflyprosjekt, er vi i ferd med å sette oss selv ut ved å binde opp altfor store budsjettandeler for flere tiår fremover, primært i F-35. Vi mangler svenskenes teknologiforståelse.

John Berg major (R), forsvarsanalytiker


Tvangsbehandling med legemidler

Enhver pasient har rett til selv å bestemme over eget liv og derfor også å reservere seg mot en bestemt type behandling. Det forutsetter evne til å forstå egen situasjon og ta informerte valg (samtykkekompetanse). Hvis ikke kan tvangsbehandling være det eneste realistiske alternativet for å hindre at personen påfører seg selv eller andre alvorlig og langvarig fysisk og psykisk skade, i verste fall død. Gjeldende retningslinjer for tvangsbehandling med antipsykotikum i psykiatrien krever at det er mer enn 50 prosent sjanse for effekt.

Nå anfører noen at tvangsbehandling bare kan gis hvis differensen i effekt mellom effekten av et antipsykotikum og ingen medikamentell behandling er mer enn 50 prosent (fagbetegnelse: number needed to treat <2). Ingen legemidler, hverken antipsykotika eller legemidler brukt i somatisk medisin, oppfyller dette kravet. Konsekvensen blir at ingen (!) som mangler samtykkekompetanse, hverken i somatikken eller i psykiatrien, kan tvangsbehandles selv om manglende behandling er forbundet med betydelig dårligere prognose.

Det må lages en tvangslov som innebærer felles lovverk for pasienter med legemlige og psykiske lidelser. Det er urimelig at personer som lider av psykiske lidelser ikke skal ha samme rettigheter og beskyttelse mot helseskade når de er i en ikke-samtykkekompetent tilstand enn det som ​ personer med legemlige sykdommer har.

Ulrik Fredrik Malt, leder av Norsk psykiatrisk forening

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Forsvaret
  3. Psykiatri
  4. Tvangsbehandling