Stans rivningen av Y-blokken! | Inger Huseby og Bente Christensen

Sikkerhetsmessig er det sterke argumenter for ikke å samle alle departementene midt i sentrum, skriver innleggsforfatterne.

Det folkelige engasjementet samt de økonomiske utfordringene vi som stat står oppe i, er mer enn gode nok grunner.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Frogner Ap og Ullern Ap ber regjeringen umiddelbart stanse rivningen av Y-blokken.

Et uvanlig bredt og sterkt folkelig engasjement mot rivning, også i brede lag i Ap, har samlet over 50.000 signaturer. Facebook-gruppen har over 20.000 medlemmer.

Les også

Oslos tidligere plan- og bygningssjef fjernet av politiet

Artikler om rivningsplanene har stått i The Guardian, New York Times, Le Monde, El Pais og en rekke andre aviser.

Inger Huseby er leder for Frogner Arbeiderparti.

Ledelsen ved MoMA i New York samt andre berømte kunstmuseer har advart mot rivning, og bygget står på Europa Nostras liste over verdens truede kulturminner.

Argumentet er svekket

Vedtaket om rivning av Y-blokken var basert på et premiss om at alle departementene burde samles på ett sted.

Dette argumentet er i dag svekket: Utenriksdepartementet vil helst ikke flytte, og sikkerhetsmessig er det sterke argumenter for ikke å samle alle departementene midt i sentrum.

For byrommet er det uheldig med en sone midt i bykjernen som skal perimetersikres som en festningsborg. Youngstorget, et av arbeiderbevegelsens viktigste offentlige rom i bybildet, er definert innenfor denne sonen med overvåking.

En annen budsjettsituasjon

Fallende oljepriser og koronakrisen har rammet oss. Ledigheten har nådd sitt høyeste punkt etter krigen. Vi bør tenke nytt om et av etterkrigstidens aller dyreste byggeprosjekter.

Y-blokken er praktisk talt uskadet etter bombeangrepet, og budsjettet til nytt regjeringskvartal er ikke bevilget ennå, det skal bevilges i 2021. Prisen for regjeringskvartalet er anslått til 21,7 milliarder kroner.

Budsjettsprekkene i forbindelse med for eksempel stortingsparkeringen bør være en advarsel mot et nytt mulig pengesluk.

Bente Christensen er leder for Ullern Arbeiderparti.

Politisk realisme tilsier nå en annen budsjettsituasjon, noe som gjør planene for regjeringskvartalet usikre. Da er det ingen grunn til å tvinge gjennom rivning av Y-blokken slik regjeringen gjør.

Rivning er et dyrt og irreversibelt grep. Vi risikerer at bygget blir revet uten erstatning, mens det er utarbeidet alternativer som ivaretar både sikkerheten og Y-blokken.

Må stanse rivningen

Y-blokken er et uttrykk for gjenreisningen etter krigen. En av Europas fremste kunstnere, Picasso, satte sitt preg på det. Som et symbol på den norske velferdsstaten, anført av Ap, ble den rammet av terror, det er det ingen tvil om.

Å ta vare på dette bygget som har motstått et bombeangrep, er i seg selv av stor symbolsk betydning.

Oslo bystyre har stemt for bevaring av Y-blokken. I stedet for å vise hensyn til det enorme engasjementet, har regjeringen iverksatt en hasterivning av Y-blokken, mens opinionen har snudd. En slik forsering av vedtaket er det ingen grunn til.

Vi mener regjeringen må stanse rivningen umiddelbart. Det folkelige engasjementet samt de økonomiske utfordringene vi som stat står oppe i, er mer enn gode nok grunner til å bevare et stykke felleseiendom av høy nasjonal og kulturell verdi, åpne for nye vurderinger og legge opp til en mer nøysom bruk av fellesskapets midler i denne saken.