Dette er ingen bagatell, NRK | Anki Gerhardsen

  • Anki Gerhardsen
Anki Gerhardsen

Den som bagatelliserer NRKs demokrati-lek på Lillestrøm, forstår ikke forskjellen på journalistikk og pedagogikk. Ekstra ille er det at kringkastingssjefen er blant dem.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det handler ikke om hvorvidt ungdommene liker det eller ikke liker det. Det handler ikke om læringspotensialet. Det handler ikke om gode eller krenkede følelser, graden av innovasjon og nytenkning, eller om NRK ender opp med en interessant sending.

Dette handler bare om presseetikk og journalistikkfagets rammer for metode.

NRK har som kjent forsøkt å manipulere et skolevalg i Lillestrøm for å lage TV om troll og fake news i programmet Folkeopplysningen.

Programmet lages av et eksternt produksjonsselskap. Men som kjøper er det NRK som har det redaksjonelle ansvaret.

At rektor på skolen er begeistret og mener det er god pedagogikk med høy wow-faktor, kan ingen laste han for. At wow-faktoren er konstruert med NRKs velsignelse, er imidlertid noe helt annet. Og når kringkastingssjefen heller ikke var orientert om at statskanalen beveget seg i farlig etisk farvann, er det mildt sagt oppsiktsvekkende. At han heller ikke i etterkant viser evne til å reflektere over et presseetisk sammenbrudd, gjør ikke saken bedre.

Andreas Wahl er programleder i Folkeopplysningen.

Neppe innenfor

Målet helliger middelet, skriver mediesosiolog Tellef Raabe i sitt forsvar for NRK. Det er en påstand det er delvis dekning for i pressens etiske regelverk. Men det målet må være svært vanskelig å treffe hvis journalister skal få lov til å ty til uortodokse metoder. Generelt økt interesse for samfunnsutfordringer vi allerede vet finnes, er neppe innenfor.

Falsk identitet

I arbeidet med programmet, som etter planen skal sendes i oktober, anvender NRK falsk identitet. Vær varsom-plakaten er helt tydelig på at denne metoden bare kan anvendes hvis det er eneste mulighet for å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.

Ikke ett ord om pedagogisk effekt altså. Det er også verdt å merke seg at NRK ikke avdekker ukjente forhold. De undersøker i hvilken grad ungdom lar seg manipulere av falske nyheter. At det finnes aktører som prøver å manipulere oss alle, har vi fått avdekket for lenge siden ved hjelp av alminnelige journalistiske metoder.

Konstruerer egen virkelighet

Men det er flere skjær i sjøen, for NRK bruker ikke bare falsk identitet. De konstruerer også virkelighet. De bygger sitt eget teater, sprer et egenprodusert manus forkledd som reelle ytringer, og venter så på at ting skal skje.

En forsker kan intervenere for å undersøke hvordan mennesker lar seg lede, så lenge det skjer på en forskningsfaglig forsvarlig måte. Pressen kan ikke jobbe slik.

Pressens oppgave er å avdekke eller beskrive en faktisk virkelighet. Hvis denne virkeligheten ikke lar seg dokumentere, er det enten fordi den ikke er til stede i sterk nok grad, eller fordi journalistene ikke har jobbet grundig nok.

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen.

NRKs prinsipper

Raabe tror ikke denne saken har svekket tilliten til NRK. I så fall er det fordi folk ikke vet hvor pressens grenser går. Eller fordi wow-faktoren trumfer alt. Men for pressen selv må det først og fremst handle om faglighet og prinsipper når dette valgstuntet skal vurderes.

Det jeg lurer aller mest på, er hvor stor grad av kontroll kringkastingssjefen har på eksterne produksjonsselskapers metodikk og etiske reflekser. Det har kommet frem at Folkeopplysningen i utgangspunktet ønsket å manipulere et reelt valg. Var det ren flaks at den katastrofen ble avverget?

Les også: