Debatt

Enslige mindreårige flyktninger har også rett til familiegjenforening | Ann-Magrit Austenå

  • Ann-Magrit Austenå
    generalsekretær, Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) var en av deltakerne under NRKs Debatten.

De har samme rettigheter som voksne flyktninger. På NRK ble publikum villedet til å tro det motsatte.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Under NRKs Debatten 14. april om evakuering av barn fra Moria-leiren i Hellas, hevder programlederen at mange enslige mindreårige asylsøkere hadde fått familiegjenforening i 2018.

NRK fremstiller det som at de «dermed ikke var så enslige likevel». Det er feil.

Enslige mindreårige asylsøkere er barn som søker om asyl alene. Det betyr ikke at de ikke kan ha familie et annet sted.

Mange av barna som har kommet til Norge som enslige mindreårige asylsøkere, har rett til internasjonal beskyttelse. Det vil si at de faller inn under de strenge kriteriene for flyktningstatus, uavhengig av om de kom alene til Norge eller ikke.

Ann-Magrit Austenå er generalsekretær i NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere.

På samme måte som en voksen flyktning har rett på familiegjenforening med sin ektefelle og barn, har et barn med flyktningstatus rett på familiegjenforening med sine foreldre og foreldrenes medfølgende barn.

NRK bruker tall fra Aftenposten på villedende måte i Debatten:

«80 prosent av 1500 enslige mindreårige asylsøkere i 2018, de kom hovedsakelig fra Afghanistan, Eritrea og Syria, fikk familiegjenforening. I 41 prosent av sakene kom foreldrene til Norge, i 59 prosent av sakene kom søsken til Norge.»

Det var 159 enslige mindreårige asylsøkere som kom til Norge i 2018, ikke 1500.

I 2018 var innvilgelsesprosenten på 83 prosent av 273 saker om familiegjenforening. Det dreier seg her om flyktningbarn som kom alene til Norge, som har fått beskyttelse mot forfølgelse og derfor også har fått oppfylt sin rett til familieliv.

Les også

19 eksstatsråder ber Norge hente flyktningbarn fra Moria-leiren

NRK Debatten fremstiller det som at alle barn som kommer til Norge som enslige mindreårige asylsøkere, skjuler at de har familie og egentlig ikke har rett til familiegjenforening.

Barn som er flyktninger, har selvfølgelig samme rettigheter som voksne flyktninger, inkludert retten til familieliv.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Flyktninger
  2. De enslige mindreårige asylsøkerne