Kort sagt, onsdag 14. august

Netthets, deltidsjobber. Her er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Netthets er ikke vår tids største cyberproblem

Jeg er uenig med Aftenposten og Arbeiderpartiet som vil at politiet skal bruke mer tid på å bøtelegge ytringer på nett. Det er et langt større samfunnsproblem at pedofile bruker nettet til å utnytte barn.

Avisen kritiserer meg for å bagatellisere Hadia Tajiks forslag om at politiet skal bøtelegge netthets. For dem som opplever trusler, er det et problem, men vi har allerede et lovverk som straffer dette.

Politikk handler om prioriteringer. Jeg mener Tajiks forslag er å prioritere ressursbruken feil. Man kan jo tenke seg konsekvensene av ressursbruken dersom alle som føler seg krenket på nettet, skal melde fra til politiet.

Det som virkelig er et problem med sosiale medier, er voksne personer som bruker nettet til å begå overgrep mot barn. Kampen mot nettovergrep er en prioritert oppgave for regjeringen. Derfor har vi opprettet en egen enhet på Kripos i tillegg til at samtlige politidistrikter har avsatt ressurser til arbeidet mot overgrep på nettet. Det jobber om lag 370 personer med dette viktige arbeidet. I tillegg er digital etterforskning nå blitt en viktig del av politiutdanningen.
Allerede nå ser vi resultater av politiarbeidet. Siden 2014 har antall anmeldelser av seksualsaker rettet mot barn under 16 år økt med 165 prosent.

Aps forslag vil føre til at politiet må prioritere ned annet arbeid, som for eksempel kampen mot nettovergrep.

Sylvi Listhaug, 1.nestleder Frp


Urovekkende fra UNE

I svar på vår kronikk går UNE bort fra tidligere uttalelser. Nå baserer de seg ikke lenger på UNHCRs dokumenter når de mener at konvertitten ikke ble arrestert på grunn av sin tro. UNE vet godt at UNHCR foretar en troverdighetsvurdering av søkerens historie. UNHCR konkluderer med at han ble utsatt for fengsling og tortur på bakgrunn av sin konvertering til kristendommen.

UNE sier videre at hans historie – og dermed UNHCRs troverdighetsvurdering – er i strid med kjent landinformasjon. Det er oppsiktsvekkende, spesielt med tanke på at UNHCRs vurdering gjorde at konvertitten kunne returnere til Norge.

Det er urovekkende at UNE vil argumentere med at de er ærlige i sin konklusjon uten å opplyse om noen informasjon eller kilder som står i motstrid til det søkeren har forklart seg om.
Det er bekymringsfullt at UNE på ny avslutter med å påstå at rapporten inneholder feil og svakheter uten å dokumentere. Vi har imøtegått UNEs kritikk i brev til Justisdepartementet og understreker at alt som fremkommer i vår rapport om forholdene for konvertitter i Iran, er kildeforankret. Rapporten er, foruten skriftlige kilder, basert på samtaler med 24 personer, hvor de aller fleste av dem i en ledende posisjon, i en kristen og/eller menneskerettighetsorganisasjon, advokatfirmaer eller offentlig institusjon med inngående kjennskap til situasjonen i Iran.

Alle forvaltninger kan gjøre feil. Dessverre viser UNE på ny en manglende vilje til å erkjenne feil. Det er en fare for rettssikkerheten.

Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), og Tor B. Jørgensen, biskop emeritus, Bispemøtet, Den norske kirke


Fra deltidskatastrofe til deltidskrise?

Det må være mulig å vise til at sysselsettingen øker, flere går inn i faste, hele stillinger og antall som jobber deltid, blir færre, uten å bli beskyldt for å avvise at deltid er et problem, slik Mette Nord, sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet og leder i Fagforbundet gjør i Aftenposten. Hun kritiserer også Aftenposten, som skrev at dersom dagens situasjon er en krise, må det ha vært en katastrofe da Ap satt i regjering.

Ufrivillig deltid er et høyst reelt problem for samfunnet og den enkelte. Flere må jobbe mer og stå lenger i arbeid for å opprettholde bærekraften i vår felles velferd. Det er også misbruk av ressurser når de som vil jobbe mer, ikke får det. Dette gjelder særlig kvinner, som er overrepresentert i yrker der problemet er størst. Men tall fra SSB viser at deltid går ned og nylig at heltidssysselsatte økte med 24.000 personer, hvorav kvinner utgjorde 18.000.

Så om det har gått fra katastrofe under Ap til krise under Høyre, skyldes det at det er tatt grep, med krav til heltidskultur og en lovendring som sikrer deltidsarbeidende fortrinnsrett til heltidsstillinger, et arbeid som skal fortsette.

Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant (H)


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.