Kort sagt, fredag 16. august

Sykehusstriden i Oslo. Sykkelbyen Oslo. Heltid og turnus i helsesektoren. Meslinger og meslingvaksine. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Splintrer akuttmiljøet på Ullevål

Tove Nakken, leder av Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus, skriver 7. august at hun ikke kan forstå at fagmiljøer mener at å flytte fra gamle uegnede lokaler til nye tidsriktige omgivelser betraktes som en trussel. Det er ikke så rart, fagmiljøene mener naturligvis ikke dette.

Nakken fremstår som et ekko av tidligere direktør Bjørn Erikstein. Hun bruker stråmenn og underslår at det vi protesterer mot er at OUS-ledelsen vil splintre det livreddende akuttmiljøet på Ullevål, med dramatiske konsekvenser for pasientbehandling og beredskap for halve Norge. Ledelsen snakker ikke sant når de hevder at kvaliteten blir ivaretatt. Det er aldri mulig å sikre at alle de sykeste leveres til riktig sykehus. Det hjelper ikke å samle spisskompetansen på Gaustad når flesteparten av pasientene sendes til Aker.

Nakken må ta inn over seg de alvorlige manglene ved det nye sykehusets faglige innhold og ikke la seg blende av ledelsens glansbilder av byggenes hotellstandard. Men et nytt blikk oppleves kanskje som en lojalitetskonflikt for en utvalgsleder som er personlig oppnevnt av Bjørn Erikstein?

Torsten Eken, overlege og professor, Avdeling for anestesiologi og Torgeir Bruun Wyller, overlege og professor, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus


Godt å ha deg på laget, Marianne!

Jeg blir glad når jeg leser ditt oppgjør med «prydgaten» Dronning Eufemias gate, statssekretær Marianne Hagen (H).

Gaten er et grelt eksempel på det borgerlige byrådets 18 år med bilbasert byutvikling. Der biler, busser, trikker, syklister og fotgjengere ofte havner i konflikt. Vi jobber hardt med å rydde opp der og i andre levninger av denne tankegangen, særlig der dårlige eller manglende sykkelveier tvinger folk til å sykle på fortauet.

Siden De Grønne kom inn i byråd, har vi tidoblet utbyggingstempoet av sykkelveier og blitt kåret til en av verdens mest ambisiøse sykkelbyer. Men du har helt rett, Marianne, at vi ikke er i mål. Men vi gjør alt vi kan, der vi har myndighet, for å gjøre byen tryggere for alle. Jeg håper innlegget ditt er et tegn på at regjeringen nå vil gjøre det samme.

Jeg håper skulderen gror raskt og at resten av partiet hører mer på deg enn eks-ordfører Fabian Stang, som vil lenke seg fast i sin kamp mot sykkelfelt på Frogner.

Einar Wilhelmsen, leder i Oslo MDG og tredjekandidat til bystyret


Heltid og turnus i helsesektoren

Rett til heltid er blitt et krav fra Arbeiderpartiet. Leder Mette Nord i Fagforbundet støtter kravet og mener deltidskrisen er reell. Hun trekker frem helsefagarbeidere og sykepleiere i et innlegg i Aftenposten 9. august. Nord har rett i at vi trenger mer heltid, men da må turnusene organiseres annerledes enn i dag.

Det er etter hvert mange utvalg som har sett på arbeidstidsordninger, organisering av turnus og sammenhengen med deltid, men det er lite som tyder på at det har ført til endringer.

Jeg har tidligere skrevet om deltid i rapporten «Om behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren». Kjernen i utfordringene er hvordan helgearbeidet organiseres. Arbeid hver tredje helg fører til at turnuser som skal dekke 24/7 ikke går opp uten stor bruk av deltidsarbeid. Finnene har organisert turnusene annerledes, med tre dager på jobb og tre dager fri, slik at noen flere vakter faller på helgedagene. Der er andelen i heltidsarbeid helt oppe i 90 prosent, mot 40 i Norge.

Dersom fremtidens helse- og omsorgssektor skal la seg bemanne og finansiere, må den organiseres på en annen måte. Helg og turnus må revurderes.

Mathilde Fasting, idéhistoriker og siviløkonom, Civita


Hvem skal man stole på når det gjelder meslinger og meslingvaksine?

Lege Sigurd Nes gjentar 6. august at vi oppga en altfor høy dødelighet av meslinger. Han har tydeligvis tungt for å akseptere at vi refererte vitenskapelige artikler og observert dødelighet siden år 2000.

Han gjentar også at placebokontrollerte undersøkelser er nødvendig for å finne ut hvor vanlig og alvorlig vaksinebivirkninger er. Slike studier vil kreve flere tusen deltakere. Vi vet at vaksinen beskytter mot selve sykdommen og at den dødelige hjernesykdommen, panencefalitt, forsvant blant vaksinerte. I en slik studie som Nes foreslår, vil flere tusen friske barn i kontrollgruppen bli utsatt for en betydelig risiko for alvorlige komplikasjoner og død.

Nes gjentar feilaktig at det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for å si at bivirkningene stort sett er sjeldne og milde. Flere grundige vitenskapelige undersøkelser har ikke funnet holdepunkter for alvorlige bivirkninger av denne vaksinen.

Torstein Vik, professor emeritus i barnesykdommer, Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM), NTNU, Svein Arne Nordbø, overlege, Avdeling for mikrobiologi, St. Olavs Hospital og 1. amanuensis, IKOM, NTNU og Henrik Døllner, professor, IKOM, NTNU og overlege Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.