Brev til 450 fastleger om at de bruker for lang tid med pasientene! Det er lenge siden jeg er blitt mer provosert. | Erik L. Werner

  • Erik L. Werner
Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), her i helsedebatt under Arendalsuka 2017.

Helfo og helseministeren bør beklage og trekke tilbake brevet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Kjære helseminister!

Jeg har vært fastlege i 30 år. I 29 år har jeg hatt en timebok med fire pasienter pr. time. For et år siden reduserte jeg til tre pasienter pr. time. Dette er en direkte konsekvens av Samhandlingsreformen. En reform jeg er tilhenger av – i prinsippet.

Det er god, allmennmedisinsk tenkning at vi som kjenner pasientene best, også er best til å ta hånd om sammensatte og kroniske lidelser.

Erik L. Werner er fastlege og professor i medisin.

Nå har 450 fastleger fått brev om at de bruker for lang tid med pasientene! Det er lenge siden jeg er blitt mer provosert av ulike utspill fra helseministeriet.

Jeg har valgt å gå ned i lønn for å kunne ta meg bedre av pasientene, fordi staten har ønsket at jeg skal gjøre mer og spesialisthelsetjenesten mindre for disse pasientene. Og så skal dette grepet mistenkeliggjøres med et krav om at jeg heller ikke skal ta tidstakst?

Den milliarden som konsultasjoner med varighet over 20 minutter koster i refusjoner, er småpenger i forhold til hva det samme koster i spesialisthelsetjenesten.

Helfo og helseministeren bør beklage og trekke tilbake brevet.

De bør heller bruke ressursene på å finne gode stimuli til å beholde erfarne leger og sikre rekruttering til fastlegeordningen.