Debatt

Kort sagt, torsdag 10. oktober

  • Debattredaksjonen

Melkepris. Telemedisin. Legalisering av narkotika. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tine ønsker også styrket konkurransekraft for den norske melken

Synnøve Finden er bekymret for norske meieriaktørers konkurransevilkår og mener problemet er Tines markedsposisjon og prisen andre meieriaktører må betale for melk – fra Tine. Slik kan man i hvert fall tolke Sofie Oraug-Rygh, direktør i Scandza AS, i hennes innlegg i Aftenposten 6. oktober under tittelen «Synnøve kan ta melkevolumet til Jarlsbergosten».

Tine deler Scandzas bekymring med tanke på den norske melkens konkurransesituasjon. Osteimporten er omtrent doblet, fra rett under 9000 tonn i 2009 – til 15.470 tonn i 2018.

Med dagens utvikling vil snart 20 prosent av osten som tilbys norske forbrukere, komme fra utlandet. Dette skjer på bekostning av norsk melk produsert over hele landet. Oraug-Rygh mener at Synnøve har industriell kapasitet til å overta melkevolumer som i dag går til eksport av Jarlsberg, men legger til: «Q, Røros og Synnøve må få lov til å betale det samme for melken. Vi må gis økonomiske forutsetninger til å kunne konkurrere på ordentlig med TINE. Synnøve Finden betaler 50 øre mer for melken enn våre konkurrenter gjør. Det går ikke.»

Alle norske meieriaktører betaler den samme prisen for melken i Norge, inkludert Tine. Prisen er regulert i jordbruksavtalen, og Landbruksdirektoratet fører kontroll med at all omsetning av melk går riktig for seg. Derfor er det litt vanskelig å forstå hvordan Scandza og Synnøve Finden kan mene at de betaler mer for melken enn andre aktører. De tilbys de samme vilkårene som øvrig norsk meierivirksomhet, og for å fremme norsk meierikonkurranse, mottar også Synnøve et ekstra tilskudd på 27 øre pr. liter melk. Det er vilkår man burde kunne både leve – og vokse med.

Sindre Ånonsen, kommunikasjonssjef i Tine


Vi er tilbakeholdne med antibiotika og sykmeldinger

I et kort innlegg i Aftenposten går daglig leder for en liten privat legevakt til angrep på våre erfarne leger og påstår at de skriver ut antibiotika og sykmeldinger uten å ha dekning for det. Til det kan jeg bare si at vi er svært restriktive med forskriving av antibiotika og gjør det bare i spesielle tilfeller, for eksempel ved klare urinveisinfeksjoner. Når det gjelder sykmeldinger, skrives det nesten ikke ut, og når det skjer, er det som regel i sammenheng med forlengelse av en egenmelding med et par dager.

Helsetelefonen er Norges ledende innen telemedisin og har siden 2007 hjulpet hundretusener av pasienter uten å få én klage. Det kan også nevnes at Helsetelefonen har tilknyttet flere spesialister som allmennlegene alltid kan konsultere hvis de er i tvil om en behandling eller henvisning. Vi henviser også mange pasienter tilbake til fastlegen eller til offentlig legevakt hvis vi mener det er nødvendig.

Kanskje fastleger i større grad burde innføre telefontjeneste for sine egne pasienter, da mange av våre pasienter er frustrerte over dårlig tilgjengelighet hos fastlegene sine. Det hadde vært mer seriøst hvis Kari Lise J. Eidjar undersøkte litt før hun angriper svært erfarne leger.

Jan Einar Vaage, lege, daglig leder, Helsetelefonen AS


Narkotika blir ikke mindre farlig av å være ulovlig

Martine Tønnessen, leder i KrFU, skriver i Aftenposten at «frykt for at flere skal bruke narkotika, er en god grunn til ikke å legalisere». Men narkotika blir ikke mindre farlig av å være ulovlig.

Sannheten er at dagens system er det nærmeste vi kommer en fri flyt av rusmidler. Når et stoff er ulovlig, mister vi muligheten til å sette aldersgrenser og åpningstider og til kvalitetssikring. Bare ved å legalisere rusmidler kan vi regulere og sette rammer for rusen.

Det må ikke stikkes under stol at narkotika er skadelig. Samtidig vet vi at mennesker prøver narkotika, forbud eller ei. Og for nettopp de menneskene som prøver narkotika, er forbudet i enkelte tilfeller skadeligere enn rusen.
Tønnesen peker på at signaleffekten ved legalisering kan være uheldig. Det bør ikke overskygge det skrikende behovet for en tryggere ruspolitikk.

Narkotikapolitikken som KrFU kjemper for, har vi prøvd ut i flere tiår. Nå er det på tide med en ny kurs.

Ane Breivik, sentralstyremedlem, Unge Venstre


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Narkotika
  3. Tine
  4. Narkotikapolitikk
  5. Martine Tønnessen
  6. Unge Venstre
  7. Synnøve Finden