Debatt

Mange kvinner opplever i ettertid at abortprosessen gikk for fort. Det er ikke heldig. | Dagrun Eriksen

  • Dagrun Eriksen
081348f7-8f9f-bf60-f54b-39f55719d7a6.jpg

Refleksjonstid er ikke et virkemiddel for å få kvinnen til å ombestemme seg, men sikre henne tid til å tenke gjennom informasjonen hun har fått.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Flere er raskt ut med å kritisere KrFs programkomité for forslaget om en refleksjonstid før abort.

Aftenpostens kommentator Helene Skjeggestad hevder sogar at «selve forslaget i seg selv antyder at kvinner ikke tenker seg om før de tar abort».

Dette er direkte feil.

Vårt forslag om refleksjonstid ved abort må forstås i den sammenhengen det er presentert: Som en del av en større pakke der vi vektlegger behovet for bedre abortveiledning.

Etter at kvinnen har fått bedre informasjon og veiledning enn i dag, mener vi at det vil være en fordel om kvinnen får en refleksjonstid før hun utfører aborten.

Kvinner får varierende veiledning

Refleksjonstid er ikke et virkemiddel for å få kvinnen til å ombestemme seg eller endre beslutningen hun eventuelt har tatt, men for å sikre henne tid til å tenke gjennom den informasjonen hun har fått.

Eksempelvis har Tyskland og Nederland obligatorisk veiledning og/eller refleksjonstid innarbeidet i sin nyere abortlovgivning, noe Norge ikke har i sin over 40 år gamle abortlov.

En obligatorisk refleksjonstid må selvsagt praktiseres slik at den ikke kommer i konflikt med de tidsfristene som er i abortloven.

Det vil si at refleksjonstiden må vike i de tilfellene det ikke er rom for slik refleksjonstid.

Refleksjonstiden må vike i de tilfellene det ikke er rom for slik refleksjonstid.

I dag er det sterkt varierende hvilken veiledning den gravide får i Norge. Mange kvinner og par opplever å få lite informasjon om hva en abort innebærer, om ettervirkningene som kan oppstå, og hvilke hjelpeordninger som finnes dersom man velger å bære frem barnet.

Dette er det viktig at abortsøkende kvinner får god informasjon om – og deretter tid til å tenke over.

KrF mener det er tydelig behov for å styrke og kvalitetssikre veiledningen til abortsøkende i Norge. Det må klargjøres hva legenes informasjonsplikt består i for å sikre at alle kvinner og par får den informasjonen de har krav på.

Sjelden et enkelt valg

Abort er sjelden et enkelt valg. Som samfunn må vi gjøre vårt for at det blir et informert valg.

Ifølge abortlovens paragraf 2 skal fastlegene gi informasjon og veiledning om den hjelpen kvinnen kan få hvis hun ikke velger å avbryte svangerskapet.

Abort er sjelden et enkelt valg. Som samfunn må vi gjøre vårt for at det blir et informert valg.

Her kan en rekke kvinner fortelle at de ikke har fått slik informasjon og veiledning, men at legen mer eller mindre fungerer som «ekspeditør».

Mange som har gjennomført abort forteller at de i ettertid opplever at prosessen gikk for fort. Dette er ikke heldig.

Som tre av overlegene ved Finnmarkssykehuset skriver på sin informasjonsside til abortsøkende kvinner:

«Men viktigst er at man får en tenketid fra man har vært til en første konsultasjon og mottatt rådgivning, til innkallingen for selve abortinngrepet kommer. Denne tenketiden gjør at man enten blir enda mer sikker på at man vil gjennomføre en abort eller at man ombestemmer seg etter nøye gjennomtenkning. Å ta abort er ingen enkel avgjørelse, og det er derfor viktig at man bruker tilstrekkelig med tid til bestemmelsen.»

Bakgrunn:

Les også

KrF foreslår «obligatorisk refleksjonstid» før abort


Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Mer i debatten:

Leder i Rød Ungdom, Linn-Elise Øhn Mehlen skriver:

Les også

Hei, KrF! Skal jeg skamme meg over å ha tatt abort?

Kommentator Helene Skjeggestad:

Les også

Kjære KrF. Lærte dere ingenting av reservasjonsrettdebatten?

Lektor Karen Marie Hokholt Sagafos:

Les også

Dette er hva jeg forteller kidsa: Ingen tar abort fordi man ikke har tid til å tenke

KrF vil gi kvinner to dagers obligatorisk tenkepause før en abort, men de fleste må fra før vente lenger enn det:

Les også

Abortsøkende må vente inntil to uker 

Podkast?

Hør politisk redaktør Trine Eilertsen og kulturredaktør Sarah Sørheim diskutere denne saken i ukens politiske podkast, Aftenpodden. Hør og abonner via Itunes på telefonen din her, via desktop her, eller lytt herfra med ett klikk:

Også debatten om fosterreduksjon har engasjert mange:

Om fosterreduksjon:

Les også

Ja, så utrydd meg, da! Det er viktigere at abortloven finnes om 30 år, enn at det finnes tvillinger, skriver Iver Aastebøl

Blir det uakseptabelt å føde barn med alvorlige diagnoser?

Les også

Rett til selvbestemt abort kan bli krav om å føde friske barn

Utenkelig å leve uten tvillingsøsteren:

  1. Les også

    Jeg er for abort, men jeg er også tvilling. Og norsk lov gir meg bakoversveis

Les mer om

  1. Debatt
  2. Abort