Debatt

Hvor likestilte er vi ved jubileer og livets slutt? | Lars Østby

  • Lars Østby
    Pensjonert demograf
Kvinner som jubilerer eller dør, omtales langt sjeldnere i Aftenposten enn menn.

Det er forstemmende å se at kvinners liv og erfaringer ikke anses å være av så stor allmenn interesse at de fortjener omtale ved runde år, eller etter livets slutt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Litt flere kvinner enn menn fyller runde år fra 50 og oppover, og det er årlig litt flere kvinner enn menn som dør. Avspeiles så dette i avisenes omtaler ved jubileer og død? Ingenlunde!

Ved fødsel er det 106 gutter pr. 100 jenter. Mannsoverskuddet blir stadig mindre som vi blir eldre, og over 66 år er det flertall av kvinner. Dette skyldes høyere dødelighet blant menn, men motvirkes noe av at det er flere menn enn kvinner blant innvandrerne. Blant 90-åringene er en tredjedel menn, blant 100-åringene bare en sjettedel.

Hvem omtales i Aftenposten?

Jeg lar Aftenposten representere avisene og henter befolkningens alder fra Statistisk sentralbyrå 1. januar 2018. Omtalene fra siste desember, januar og februar regner jeg med er representative for et helt år. Tallene er selvfølgelig noe tilfeldige, men gir et bilde av hvem som omtales oftest.

Jubilantene henter Aftenposten fra NTB, blant dem som selv ikke unnsier seg omtale. I alt ble 420 menn og 130 kvinner omtalt. På årsbasis er det 1,4 prosent av mennene som fylte runde år, og 0,4 prosent av kvinnene.

  • Norge er blitt ungkarslandet. Forskerne leter etter svaret på hvorfor færre menn får barn

Stor andel av 100-åringer omtales

Relativt få omtales på sin 50- eller 60-årsdag, 0,3 prosent av mennene og 0,1 prosent av kvinnene. Det er noe flere kvinner enn menn som fyller runde år fra 70 til 85. Sannsynligheten for å bli omtalt er for menn 2,0 prosent og for kvinner 0,4 prosent, eller 5,5 ganger så høy.

Blant 90-åringene er det fem ganger så mange menn som kvinner som omtales, henholdsvis 5 og 0,4 prosent av jubilantene. Fra fylte 100 år blir kvinneflertallet stort, både i befolkningen og i avisomtalene. I utgangspunktet vil mange hundreåringer bli omtalt: 21 prosent av mennene som fyller 100 år eller mer, og 14 prosent av kvinnene.

Også nekrologene er mannsdominert

Nekrologer skrives helst over personer som har vært i offentlighetens lys, men ikke bare. Likevel er kjønnsforskjellene også her store. Av de 200 nekrologene i perioden, var tre av fire skrevet om menn, mens det var 48 prosent menn blant dem som døde i 2017. Heller ikke her er det altså noen likestilling.

Hvorfor er det slik? Bildet jeg gir beskriver én side av likestillingen de siste årtier. De fleste som omtales er kjente personer, ofte professorer, leger, andre akademikere, organisasjons- og næringslivstopper etc., grupper hvor menn har vært i stort flertall, særlig blant de eldre.

Håp om utjevning?

Når det i 50–60 års alder er «bare» tre ganger så stor sjanse for å bli omtalt for mennene, mot 11 ganger så høy blant dem som fylte 90, kan man kanskje håpe på en viss utjevning.

Det er litt forstemmende å se at kvinners liv og erfaringer ikke anses å være av så stor allmenn interesse at de fortjener omtale ved runde år, eller etter livets slutt.

Kanskje er forskjellen i omtale mellom 50- og 90-åringer tegn på endringer fremover, i tråd med at kvinner nå til dags tar høyere utdanning enn menn, blir professorer og er så vel statsminister som finansminister og utenriksminister i samme regjering?

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Debatt
  2. Likestilling
  3. Aftenposten
  4. Nekrolog
  5. Kvinnedagen (8. mars)