Ex. phil: På tide å avskaffe 400 år med arroganse | Mathias Opdal Weseth

Alt fra antikkens filosofi, her representert ved en av Athens Sokrates-statuer, til moderne fysikk skal pugges, skriver artikkelforfatteren.

Hvis en del av hensikten med ex. phil er å skape dannende mennesker, så bør vel dette gjelde flere enn dem som tar en bachelor ved norske universiteter.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Alt fra antikkens filosofi, her representert ved en av Athens Sokrates-statuer, til moderne fysikk skal pugges, skriver artikkelforfatteren.
Mathias Opdal Weseth

Akershus Høyre har nylig vedtatt å avskaffe examen philosophicum som obligatorisk fag for alle bachelorstudenter ved norske universiteter. Det var på høy tid.

For den øverste samfunnsklassen

Ex. phil ble opprettet av danske Kong Christian V i 1675. Dette på en tid hvor universitetsutdannelsen var forbeholdt de færreste og hvor indoktrinering i allerede etablerte ideer var viktigere enn å tenke og mene selv.

Den gangen var faget laget for den øverste samfunnsklassen. De rike og mektige skulle skille seg ytterligere ut fra resten av befolkningen. I løpet av 400 år har både utdanningssystemet og samfunnet endret seg drastisk, og mye tyder på at ex. phil har utspilt sin rolle i den norske universitetsutdannelsen.

Les også:

Les også

Studieoppskriften på suksess

Irrelevant og demotiverende

Mange opplever i dag ex. phil som både irrelevant og demotiverende. Faget gaper over et altfor stort pensum; alt fra antikkens filosofi til moderne fysikk skal pugges.

Det er åpenbart at deler av pensum appellerer mer til enkelte studieretninger enn andre. Det kan dermed være svært frustrerende å bruke et helt semester på å lese ex. phil når man egentlig går på universitetet for å spesialisere seg innenfor noe helt annet.

Den manglende relevansen og nytteverdien av ex. phil gjenspeiles i eksamensresultatene. Selv om mange studenter ikke har høyere ambisjoner enn ståkarakteren E, har faget en høy strykprosent sammenlignet med de andre universitetsfagene. Noen mener det derfor er på tide å fornye faget.

Hvordan skal ex. phil fornyes? En løsning er å oppdatere faget med nytt stoff tilpasset tiden og samfunnet vi lever i. En annen går ut på å tilpasse det til hvert enkelt studium, slik at det oppleves relevant. Problemet med den første er at faget fortsatt vil måtte gape over et altfor stort, og for mange irrelevant, pensum. Den andre løsningen medfører at ex. phil splittes opp i flere ulike fag. Altså at det i praksis avskaffes og erstattes med noe annet.

Kildekritikk

Den siste løsningen tror jeg likevel er riktig vei å gå. Da vil for eksempel en fysikkstudent bruke semesteret på de etiske aspektene ved forskning på atomer istedenfor å pugge Descartes.

Dessuten mener jeg en vesentlig del av et nytt fag bør bli kildekritikk. For bare 50 år siden var bøkene man fant på universitetsbiblioteket, det eneste kildegrunnlaget. I dag kan man søke i databaser med millioner av forskningsartikler som i mange tilfeller er omstridte.

Dannelsen

«Hva med dannelsen?» Hvis en del av hensikten med ex. phil er å skape dannende mennesker, så bør vel dette gjelde flere enn dem som tar en bachelor ved norske universiteter.

Mitt forslag er da at man heller løfter inn filosofifaget mye tidligere i utdanningsløpet. Slik får både yrkesfagelever, studenter som reiser utenlands og bachelorstudenter ved høyskolene lært seg denne «dannelsen».

Sist, men ikke minst, får man jobbet med filosofi slik det bør gjøres: Med en engasjert lærer i en liten klasse med rom for diskusjon – og ikke i en forelesningssal med 400 umotiverte studenter.