Debatt

Odd Arild Grefstad om uførereformen: Det ble lettere for uføre å jobbe, men unødig komplisert for bedriftene.

  • Odd Arild Grefstad
Snart innføres nye regler for uførepensjon i privat sektor. Dessverre ser disse ut til å bli unødig kompliserte, skriver Odd Arild Grefstad.
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ved nyttår trådte uførereformen i kraft. Målet er å motivere flere uføre til å jobbe mer.

De nye reglene er enkle å forstå, og det blir lettere for uføre å prøve seg i arbeid. Snart innføres også nye regler for uførepensjon i privat sektor. Dessverre ser disse ut til å bli unødig kompliserte.

Odd Arild Grefstad

Tidligere kunne det straffe seg økonomisk for uføre å jobbe mer. Uføregraden kunne bli satt ned, og retten til uførepensjon kunne falle bort. Nå beholder man uføregraden og retten til uføretrygd, mens utbetalingen av uføretrygden justeres etter hvor mye man tjener.Jeg tror dette er riktig medisin: Flere vil prøve seg i arbeid, med positive ringvirkninger, både for personen selv og for samfunnet. Det er få ting som er så helsebringende som arbeid.

Urimelig komplisert for bedrifter

Den nye uføretrygden fører til at reglene for uførepensjon i privat sektor må tilpasses. Jeg mener at myndighetenes forslag om uførepensjon i privat sektor er urimelig komplisert for bedrifter og ansatte.

Det som skulle være en forenkling av dagens regler er blitt en øvelse i egenrapportering av antatt arbeidsinntekt, fripoliser og oppsatte rettigheter. Kompliserte produkter betyr ekstra kostnader for bedriftene. I verste fall vil bedrifter velge bort kollektiv uføreforsikring, til fordel for uføreprodukter med høye engangsutbetalinger – produkter som ikke støtter arbeidslinjen.

I forslaget legges det opp til at uførepensjonen skal reduseres dersom den uføre har arbeidsinntekt – som i folketrygden. Har den uføre bommet på hvor mye han eller hun tjente, vil uføretrygden bli justert opp eller ned året etterpå. Problemet er at den uføre plikter å anslå og å rapportere forventet inntekt til både Nav og den private pensjonsleverandøren ved å logge seg inn i to ulike nettportaler. Her vil nok mange gå i surr, og enkelte vil kunne la være å jobbe av redsel for å gjøre feil.

Det ville vært enklere om den uføre slapp å rapportere inn forventet inntekt i det hele tatt, og at Nav bruker den nye A-ordningen til å hente oppdatert informasjon om lønnsforholdene.

I det minste ville det lette byrden til de uføre, hvis pensjonsleverandørene automatisk fikk tilgang til lønnsprognosene som uføre selv rapporterer til Nav.

Det er også foreslått at den nye uførepensjonen skal være en ren risikodekning. Blir man ufør, har man krav på full uførepensjon tilsvarende uføregraden, uten avkorting mot tjenestetid som i dag. Dette er en betydelig forenkling. Samtidig foreslås det at når arbeidsgiver kjøper forsikringen, skal alle ansatte oppgi hvilke andre uførepensjonsdekninger de har fra tidligere arbeidsgivere.

Disse rettighetene skal redusere dekningen i den nye ordningen, slik at utbetalingen ikke skal bli for høy i forhold til dagens lønn. Det er imidlertid vanskelig å forstå logikken bak at slike rettigheter fra offentlig sektor skal samordnes mot uførepensjon fra private arbeidsgivere, men ikke omvendt.

Kompliserte regler

Det er svært tidkrevende å finne slike opplysninger. Her må arbeidstager selv lete i skuffer og skap, ringe pensjonsleverandørene i offentlig sektor og logge seg på norskpensjon.no i jakten på tidligere rettigheter.

Det er viktig at ikke myndighetene blir så opptatt av finregning at produktet blir unødig komplisert og dyrt. Dette burde også bekymre arbeidstagerne, som må forholde seg til komplisere regler og som kan få dårligere uføreforsikringer gjennom bedriften.

Til sist kan de nye reglene bli kostbare for samfunnet, dersom det hindrer uføre fra å arbeide mer – stikk i strid med intensjonen bak uførereformen.

Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. Nedturen som kan hjelpe Erna Solberg

  2. Lise Hetland taper flere tusen i måneden på de nye uførereglene

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Debatt
  2. Uføretrygd