Debatt

Kort sagt, lørdag 28. april

Helseministeren og justisministeren svarer på Aftenpostens leder. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Brennpunkt-dokumentaren Fengslet og forlatt forteller om de mest krevende innsatte og de mest krevende pasientene. Vi har ikke greid å behandle dem godt nok – verken som innsatte eller pasienter. Men når Aftenpostens leder antyder at regjeringen ikke bryr seg nok om dem, så er det feil.

De to departementene våre har snakket sammen om disse innsatte tidligere. Vi har gjort noe – men ikke nok. Derfor skal vi gjøre mer.

Dette har vi gjort:

 • Vi har opprettet et ressursteam på Ila i 2014 som jobber for å motvirke isolasjon og få de innsatte i aktivitet.
 • Vi har bevilget 33 millioner kroner til forprosjektering av ny regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst som skal lokaliseres ved Ila fengsel. Det vil gi et bedre helsetilbud.
 • Vi har styrket fengselshelsetjenesten med 10 millioner kroner i fjor og 5 millioner kroner i år.
 • Vi har bedt de regionale helseforetakene om å styrke det psykiske helsetilbudet til de innsatte i fengslene.

Dette vil vi gjøre:

 • Vi vil redusere bruken av isolasjon i norske fengsler fordi det kan være skadelig for de innsatte.
 • Vi vil jobbe med flere tiltak for å få de innsatte i aktivitet og heve kompetansen til de ansatte.
 • Vi vil evaluere ressursteamet. Det vil gi oss et godt grunnlag for å vurderer nye tiltak.
 • Vi vil vurdere en forsterket fellesskapsavdeling på Ila fengsel.
 • Vi har styrket og vil fortsette å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten for å fange opp sårbare familier og utsatte barn og unge.

Vi er overbevist om at dette vil føre til bedring av soningsforhold og helsetilbud på kort og lang sikt.

Bryter du loven i Norge, må du ta straffen din. Du kan komme til å bli fengslet. Men du skal ikke bli forlatt.

Bent Høie (H), helseminister, og Tor Mikkel Wara (FrP), justis- beredskaps- og innvandringsminister


Les mer om

 1. Kort sagt
 2. Kriminalomsorgen
 3. Kriminalpolitikk
 4. Psykisk helsevern
 5. Debatt