Debatt

Det er på høy tid at Oslos innbyggere får nye sykehus | Bent Høie

 • Bent Høie
  Bent Høie
  Helse- og omsorgsminister (H)
Sykehustilbudet i Oslo er i støpeskjeen. Blant annet skal Rikshospitalet på Gaustad utvides.

Men vi kan ikke lage morgendagens sykehus med gårsdagens løsninger.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Sykehustilbudet i Oslo vekker debatt. Det er ikke til å undres over at hovedstadens innbyggere og politikere er opptatt av at sykehusene som skal bygges, vil gi dem hjelpen de trenger i årene som kommer.

Debatten om hvordan og hvor sykehusene i hovedstaden skal være, er ikke av det nye slaget. Den har rast i mange år uten at noen har greid å bli enige og uten at noen har greid å konkludere. Det har vært omfattende utredninger og brede høringer. Det har vært kamper og omkamper.

Avgjørelsen ble tatt i 2016. Nå er det på høy tid at vi kommer i gang med byggingen av Oslos nye sykehus. Sykehusbyggene i hovedstaden er blant dem som er i dårligst stand i hele landet.

Les også

Har brukt seks år og 100 millioner på planer for nye Sykehus-Oslo. Tillitsvalgte er redd Aker vil bli nedprioritert.

 • På Aker skal det bli nytt stort akuttsykehus og lokalsykehus for bydelene i øst og sør.
 • Rikshospitalet skal være regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner og vil bli utvidet.
 • Radiumhospitalet skal være spesialisert kreftsykehus der det skal bygges nytt klinikkbygg og protonsenter.
 • I tillegg skal det planlegges for ny regional sikkerhetsavdeling.
 • Diakonhjemmet og Lovisenberg skal få flere oppgaver og større ansvar.

Utbyggingen på Aker og Rikshospitalet skal skje etappevis og parallelt og vil etter planen starte i 2021. Investeringene vil koste tilsammen 27 milliarder kroner.

Ikke «gigantsykehus»

Noen stempler planene for det utvidede Rikshospitalet på Gaustad som «gigantsykehus». Planene om et ekstraordinært stort sykehus på Gaustad ble en gang for alle skrinlagt av meg i 2016. Det som planlegges nå, er på størrelse med St. Olav og Haukeland. Det tror jeg de fleste vil finne rimelig, med tanke på at dette sykehuset skal ha regionsykehusfunksjoner for en region som dekker halve Norges befolkning.

Les også

Planene om nedleggelse av Ullevål sykehus må stoppes! | Lise Askvik og Lene Haug

Det blir sykehusdrift på Ullevål i mange år fremover. Men på lang sikt kommer den til å opphøre. Noen mener vi bør ruste opp bygningene og fortsette med sykehusdrift her i tillegg å bygge ut på Aker. Det har vi hverken penger eller personell til å kunne gjøre.

Disse bygningene er svært gamle og behovet for renovering er svært stort. Ullevål skal derfor erstattes av nye og moderne sykehusbygg på Aker og Gaustad.

Gårsdagens løsninger

Oslo universitetssykehus har i dag rundt 1870 sykehussenger. Når første etappe av utbyggingen er fullført i 2027, skal sengetallet etter planen ha økt til om lag 2300. Det er en økning på 23 prosent. I samme periode vil befolkningen i Oslo øke med 11 prosent, viser beregninger.

På Aker skal det bli nytt stort akuttsykehus og lokalsykehus for bydelene i øst og sør.

Noen av dem som vil ha fortsatt drift på Ullevål, argumenterer med at vi trenger enda flere sengeplasser enn dette. Jeg mener de argumenterer ut fra gårsdagens løsninger. Ikke ut fra dagens og morgendagens.

Trenger du sykehusbehandling, skal du legges inn på sykehus. Og du skal ligge der til sykehuslegen sier at du er ferdigbehandlet. Men det er en kjensgjerning at vi ligger mindre på sykehus. Ikke fordi vi blir kastet ut av sykehusdirektører som vil spare penger, men fordi behandlingen av mange sykdommer blir stadig bedre og stadig mer skånsom.

Kortere liggetid

Vi trenger ikke nødvendigvis å legge pasienten i narkose og åpne brystkassen for å operere hjertet som har begynt å svikte. Vi kan skifte hjerteklaff ved å gå inn via blodårer i lysken – mens pasienten er våken. Det gir bedre behandling. Det gir kortere liggetid på sykehuset.

Er du psykisk syk, trenger du kanskje behandling på sykehus i en periode, men for å mestre sykdommen eller bli frisk trenger du mest av alt hjelp og støtte i ditt eget nærmiljø. Vi ser at oppsøkende team der sykehus og kommuner samarbeider, gir svært god hjelp til psykisk syke pasienter som bor hjemme.
Stadig flere sykehus har egne hjemmesykehus der fagfolkene reiser hjem til alvorlige syke barn. Det gjør de ikke for å spare penger, men fordi det er bra for syke barn å være i hjemlige omgivelser.

Morgendagens løsninger

Syke eldre som trenger behandling på sykehus, skal selvsagt få det. Men hyppige turer til og fra sykehuset kan også være en belastning for skrøpelige eldre. Å legge til rette for noe mer behandling hjemme eller på sykehjemmet er bra for mange. I flere kommuner har ansatte på sykehjem fått opplæring i intravenøs behandling. Det har ført til færre sykehusinnleggelser av eldre som trenger væsketilførsel eller intravenøs behandling.

Oslo får flere innbyggere og flere eldre. Det krever ikke bare gode sykehus og gode kommunale tjenester. Det krever også et godt og tett samarbeid mellom kommune og sykehus om pasienter med store behov.

Vi har store utfordringer som vi må møte sammen. Men vi må møte dem med dagens og morgendagens løsninger. Ikke med gårsdagens.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Sykehus
 2. Utbygging
 3. Oslo
 4. Bent Høie
 5. Rikshospitalet