Debatt

Kort sagt, søndag 7. oktober

 • Debattredaksjonen

Forsvarets forhold til krigshistorie, konkurstruede barnehager kommer ikke barna til gode, det er ikke plass til både ulv og sau i akademia og talentutvikling i norsk fotball. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vil ikke Forsvaret?

Asbjørn Jaklins kronikk 30. september, «En uforståelig dom», belyser hvordan oberst Konrad Sundlo slapp billig fra at han overga Narvik 9. april 1940. Her ser vi en flik av en forsømmelse fra Forsvarets side: Norge er vel eneste krigførende land 1939–45 som ikke har en offisiell faghistorisk fremstilling av sin krig og offiserenes forhold.

Vi fikk raskt to offisielle verk om krigen 1940 til sjøs og på land, av aktører som skrev overveiende apologetisk om andre aktører. Av faghistorisk verdi har vi pr. i dag Nils Ivar Agøys doktoravhandling «Militæretaten og den 'indre fiende' fra 1905 til 1940», som imidlertid slutter der krigen begynner, og Lars Borgersruds bøker, senest «Vi er jo et militært parti» og «Like gode nordmenn?».

Dette er én manns arbeider, og sånt begrenser seg. Prosjektet offiserene frem til 1940 og hvordan hver enkelt grep krigen an og forholdt seg frem til 1945 er en svær og kostbar jobb. Men allikevel: Hvorfor ikke?

John Berg, major (R), forsvarsanalytiker


Private barnehager må ha penger på bok

Konkurstruede barnehager kommer ikke barna til gode. Private barnehager – uavhengig av eierform – må tjene penger for å kunne drive godt.

I Aftenposten 10. september angriper SVs Audun Lysbakken igjen såkalte «kommersielle» barnehager. Lysbakkens problem er at fiendebildet han tegner av disse ikke stemmer med virkeligheten. Utdanningsnytt.no meldte nylig at 431 foreldreeide barnehager har over én milliard i banken og gikk med 100 millioner kroner i overskudd i 2016. Det er flott! Forfalne, konkurstruede private barnehager kommer ikke barna, de ansatte eller samfunnet for øvrig til gode. Private barnehager må ha penger på bok for å takle uforutsigbare kommunale prioriteringer. Dem er det mange av!

SV mener at hver krone som det offentlige bevilger til velferd, skal gå til velferd. Private barnehager har de siste årene spart samfunnet for 22 milliarder kroner, sammenlignet med om kommunene skulle drevet alle barnehagene. SV må forklare velgerne hvordan merkostnadene med større andel kommunal barnehagedrift skal finansieres.

Anne Lindboe, adm.dir. Private Barnehagers Landsforbund


 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Kort sagt
 2. Norsk fotball
 3. Talentutvikling

Kort sagt

 1. DEBATT

  Kort sagt, fredag 27. november

 2. DEBATT

  Kort sagt, torsdag 26. november

 3. DEBATT

  Kort sagt, onsdag 25. november

 4. DEBATT

  Kort sagt, tirsdag 24. november

 5. DEBATT

  Kort sagt, fredag 20. november

 6. DEBATT

  Kort sagt, onsdag 18. november