Debatt

Selvbestemt abort i liberalismens tid. Etiske utfordringer står i kø. | Trond Markestad

  • Trond Markestad
    barnelege, professor emeritus
Spørsmålet blir hva foreldre vil forlange å få vite om barnet og akseptere av utfordringer, og i hvor stor grad samfunnet vil eller kan sette grenser, skriver innleggsforfatter.

Hva vil foreldre forlange å få vite om barnet?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er ikke tilfeldig at det er ungdomspartier som går inn for utvidet rett til selvbestemt abort – de er også pådrivere for aktiv dødshjelp og utvidet rett til assistert befruktning.

Dette illustrerer at mennesker i økende grad vil bestemme over egen skjebne. Sverige og Nederland har selvbestemt abort til uke 18 og 21, og i Norge får nå nesten alle innvilget abort frem til 18 uker.

Abort kan også innvilges frem til 22 uker dersom fosteret har utviklingsavvik, men abortloven i Norge er spesiell ved at det bare er kvinner som er eldre enn 38 år, som har en lovbestemt rett til tidlig prenatal diagnostikk. For yngre kvinner er det til og med ulovlig!

Trond Markestad. Barnelege og professor emeritus.

Omgår loven

Risikoen for å få et barn med Downs syndrom øker med økende alder, og 38 år ble en gang valgt fordi kapasiteten til å utføre kromosomanalyser var begrenset.

Aldersgrensen er beholdt selv om diagnostikken er enklere, men nå med respekt for barnet som viktigste argument. Det er etisk problematisk å vekte barnets «verdi» ut fra mors alder, og mange kvinner omgår loven ved å få utført tidlig ultralyd privat.

Men ultralyd gir ikke fullgod diagnostikk, og mange hundre kvinner reiser hvert år til Danmark for å betale for samme tilbudet som eldre gravide får gratis i Norge.

Hva kan foreldre forlange?

Samme rett uavhengig av alder vil tvinge seg frem, men utviklingen vil ikke stanse der. I økende grad er det mulig å kartlegge risiko for sykdom og utviklingsavvik ved å undersøke fosterets DNA som kan høstes ved en enkel blodprøve fra mor.

Spørsmålet blir hva foreldre vil forlange å få vite om barnet og akseptere av utfordringer, og i hvor stor grad samfunnet vil eller kan sette grenser.

Mange, også etikere, argumenterer også for retten til å «balansere» familien ved å velge kjønn på neste barn når de allerede har to av samme kjønn. De etiske utfordringene står i kø!

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Abort
  2. Helsepolitikk