Debatt

Vold i parforhold er ikke likestilt | Margunn Bjørnholt og Ole Kristian Hjemdal

 • Margunn Bjørnholt
  forsker, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Ole Kristian Hjemdal
  forsker, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Margunn Bjørnholt er prosjektleder for prosjektet Vold i parforhold, kjønn, likestilling og makt. Ole Kristian Hjemdal er tidligere prosjektleder for Vold og voldtekt i Norge.

Kvinners større utsatthet for grov, gjentatt og seksuell vold utlignes ikke av at den milde volden er likere fordelt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 11. juli argumenterer Øystein Stene mot å skille mellom mild og grov vold, som ledd i en argumentasjon om at partnervold er likt fordelt mellom kvinner og menn.

Stene påberoper seg tall fra NKVTS’ omfangsstudie «Vold og voldtekt i Norge».

Spørsmålet om hvordan man skal definere vold og måle ulike gruppers voldsutsatthet, diskuteres også blant forskere.

Les også

Les også tidligere innlegg: Vår studie om vold og voldtekt i Norge brukes skjevt i #metoo-debatten

Bygger på begrenset bruk av data

I en artikkel som publiseres i Journal of Gender-Based Violence i høst, diskuterer vi hvordan NKVTS’ omfangsstudie kan belyse kjønnsforskjeller i utsatthet for vold i parforhold.

Her viser vi at det å fremstille denne volden som likt fordelt, bygger på en begrenset bruk av data der man bare ser på andelene som utsettes, uten å gå nærmere inn i hva slags og hvor mye vold de utsettes for, og der seksuell vold holdes utenfor.

Den grove volden og de milde voldsformene skiller seg fra hverandre, og den grove volden har større skadepotensial. Vi sier ikke at milde voldshendelser nødvendigvis er bagatellmessige, men hvordan de oppleves vil variere.

Mildere og færre episoder

I en pågående kvalitativ studie er deltagere fra omfangsstudien blitt intervjuet om sine opplevelser. En mann forteller om en mild voldsepisode fra konen for snart førti år siden. Han ble ikke redd og det fikk ingen konsekvenser for ham.

Fem ganger flere kvinner hadde opplevd grov vold fra partner, mens mild vold er jevnere fordelt. Voldsforskeren Sylvia Walby argumenterer for at det er viktig å telle også antall voldshandlinger. Kvinner som var utsatt for vold, opplevde flere voldsepisoder.

Noe under halvparten av kvinner som hadde blitt voldtatt, var blitt voldtatt av partner, mens svært få menn hadde opplevd dette. Kvinner fryktet i betydelig større grad å bli skadet eller drept i forbindelse med volden.

Vold i parforhold er ikke likestilt. Kvinners større utsatthet for grov, gjentatt og seksuell vold utlignes ikke av at den milde volden er likere fordelt.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Partnervold
 2. Vold
 3. Likestilling
 4. Overgrep