Nabolaget har gode muligheter til å ta del i planleggingen på Slemdal | Ellen de Vibe

  • Ellen de Vibe
Slemdal områderegulering er helt i startfasen, skriver debattanten.

Det er ikke sent, det er tidlig!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenposten dekket 18. februar planarbeidet på Slemdal, og hevder at beboerne har kommet sent med i prosessen. Det stemmer ikke, fordi Slemdal områderegulering er faktisk helt i startfasen. På Slemdal varslet vi oppstart av planarbeid i januar, og det er første mulighet for innbyggerne til å si sin mening.

Vi vil ha en åpen prosess, og inviterer nabolaget med i en samspillsgruppe som kan ta aktivt del i arbeidet. Selve planforslaget kommer trolig på offentlig ettersyn sent 2019, og blir sendt til politisk behandling i 2020. I prosessen som ligger foran oss, har nabolag og andre gode muligheter til å ta del i planleggingen.

Les også

Nå syr vi sammen Slemdal, dere | Halvor Hegtun

Mer attraktivt

Målet er å se på hvordan Slemdal kan få en helhetlig utvikling. Senterområdet skal bli mer attraktivt, Slemdalskrysset tryggere, og det skal bli enklere å gå, sykle og reise kollektivt. Viktige kulturminner og naturkvaliteter må ivaretas, og det skal bli flere og mer varierte boliger. Akkurat hvordan avgrensning og utnyttelse blir har vi ikke svaret på nå, nettopp fordi vi er tidlig i planleggingen.

Private aktører arbeider med egne planer som blir sendt til behandling i kommunen. Disse skal gjennom formelle steg, hvor alle kan si sin mening underveis. I dag vet vi ikke om vi vil anbefale eller fraråde noen av disse forslagene.

Planer legger konkrete, fysiske rammer for å utvikle byen vår. Derfor vil vi oppfordre alle til å sende inn uttalelser og stille spørsmål til både kommunen og til utbyggere.

Vi skal skape byen sammen, og da er alle innspill viktige. De vil bli nøye vurdert og tatt med i videre planlegging.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.