Debatt

Aktivitetsnivået blant barn og unge er urovekkende lavt. Innfør én times fysisk aktivitet i skolen hver dag!

 • Se navn på artikkelforfatterne nederst i saken

Både Høyre og Frp gikk til valg på at de ønsker mer fysisk aktivitet på timeplanen. Nå er det på tide at Regjeringen kommer seg opp av stolen og følger opp sitt eget løfte, skriver artikkelforfatterne. Foto: Stein Bjørge

Vi har allerede solid dokumentasjon på at mer bevegelse er sunt. Hvorfor utsette å gi alle norske skoleelever gode vaner for fremtiden?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En god helse bygges av gode vaner. Dessverre ser vi i dag at aktivitetsnivået blant barn og unge er urovekkende lavt.

Norske 15-åringer sitter like mye som 80-åringer. Kun halvparten av dem er fysisk aktive én time daglig, og 15-årige gutter bruker hele 70 prosent av sin våkne tid på stillesittende aktivitet.

I et samfunn hvor stadig mer av det vi foretar oss – både barn, unge og voksne – foregår foran en skjerm, er overvekt og fedme et økende problem.

Det viktigste folkehelsetiltaket vi har

Men ikke alle sitter stille. Samtidig som 15-åringene er svært stillesittende, oppfyller nesten alle seksåringer anbefalingene for fysisk aktivitet daglig.

For å unngå at barn og unge skal stå i fare for å leve kortere enn sine foreldre, er spørsmålet som tvinger seg frem: Hvordan kan vi få flest mulig barn til å holde oppe aktivitetsnivået slik at de tar med seg sunne, varige vaner inn i voksenlivet?

Løsningen ligger rett foran nesen på oss: Én time fysisk aktivitet i skolen hver dag.

Vi vil gå så langt som å kalle dette det viktigste folkehelsetiltaket vi har.

Et klart og forpliktende mål

Vi vil at det settes et klart og forpliktende mål om én time fysisk aktivitet om dagen for alle skoleelever på alle trinn.

På skolen når vi alle barn og unge, uavhengig av sosial bakgrunn og størrelsen på foreldres lommebok.

Flere skoler har innført én time fysisk aktivitet med gode erfaringer.

Å innføre mer aktivitet i skolehverdagen gir ikke bare lavere risiko for alvorlige livsstilssykdommer, det har også vist seg å gi større trivsel, mindre mobbing og bedre læring.

Mer fysisk aktivitet er også penger spart.

Helsedirektoratet har anslått at en utvidelse fra dagens to timer kroppsøving i skolen til fem timer pr. uke, er en investering som gir 27 ganger innsatsen i fremtidig samfunnsøkonomisk gevinst. Friske folk koster samfunnet mindre.

Løsningen ligger rett foran nesen på oss: Én time fysisk aktivitet i skolen hver dag

Ikke minst er det et tiltak de fleste er positive til. Hele ni av ti nordmenn er positive til å innføre én times obligatorisk fysisk aktivitet i løpet av skoledagen.

Hvordan få det til?

I høst starter helseminister Bent Høie (H) og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) et pilotprosjekt med mer fysisk aktivitet og kroppsøving i 30 ungdomsskoler.

Det er et godt initiativ, men vi har allerede solid dokumentasjon på at mer bevegelse er sunt.

Hvorfor utsette å gi alle norske skoleelever gode vaner for fremtiden?

Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil, som oss, ha på plass én time fysisk aktivitet i skolehverdagen så snart som mulig.

Både Høyre og Frp gikk til valg på at de ønsker mer fysisk aktivitet på timeplanen.

Nå er det på tide at Regjeringen kommer seg opp av stolen og følger opp sitt eget løfte: Dere har'n!

Innlegget er underskrevet av de følgende:

Marit Hermansen, president, Legeforeningen
Lisbet Rugtvedt, generalsekretær, Nasjonalforeningen for folkehelsen
Anne Lise Ryel, generalsekretær, Kreftforeningen
Inge Andersen, generalsekretær, Norges Idrettsforbund
Fred Haltebrekke, forbundsleder, Norsk Fysioterapeut forbund


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Helse
 2. Barn og unge
 3. Overvekt
 4. Folkehelse

Relevante artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Mer fysisk aktivitet i skolen redder ikke folkehelsen

 2. SPREK
  Publisert:

  I 13 år har aktivitetsnivået til barn og unge stått stille: – Et resultat av manglende vilje

 3. SPREK
  Publisert:

  Forsker refser Regjeringens nye beslutning: – Et svik mot alle skolebarn

 4. NORGE
  Publisert:

  Derfor blir det bråk når politikerne bestemmer at elevene skal ha en time fysisk aktivitet hver dag

 5. DEBATT
  Publisert:

  Før 12. mars var 20-åringene like aktive som 64-åringene. Så kom korona.

 6. SPREK
  Publisert:

  Opptatt av trening og helse? Dette er dommen over partiene.