Debatt

Beruset forskningskritikk

  • Teri Krebs
  • Pål-ørjan Johansen
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Dette innlegget er et svar på denne kommentaren:

Les også

- Rusforskerne blir aktivister

Vi blir av Nina Kristiansen både i Aftenposten og på Forskning.no beskyldt for å «blande forskning og politikk».

Teri Krebs og Pål-Ørjan Johansen svarer på kritikken.

På samme måte som at klimaforskere har et ansvar i miljøspørsmål, har forskere innen helse et ansvar for å si ifra om lover og regler ikke har det vitenskapelige grunnlaget folk tror det har.MDMA og LSD reguleres i dag som stoffer som kan være sterkt avhengighetsskapende, har høyt skadepotensial og ikke har noen legitim medisinsk anvendelse. Når LSD og MDMA i realiteten har svært lav avhengighetsrisiko, få dokumenterte skadevirkninger ved normal bruk og klart potensial i behandling av syke, må forskere si ifra.

Utilstrekkelig materiale

Det er riktig at resultatene av vår opprinnelige MDMA-studie ikke ble publisert. Dette henger sammen med at det underliggende materialet vi gjennomgikk ikke holdt en tilstrekkelig kvalitet for at vi kunne trekke pålitelige konklusjoner om følelsesuttrykk hos pasientene. Andre, som har tilgang til større deler av kildematerialet, har konkludert med at MDMA er lovende med tanke på både trygghet og behandlingseffekt. Hvilke resultater vi hadde fått om vi hadde tilstrekkelig mange timer med pålitelig observasjon, vet vi ikke. Vi ville selvfølgelig ha publisert funnene om så var tilfelle.

Har ikke misbrukt NTNUs navn

Nina Kristiansen, redaktør hos Forskning.no, hevder at vi har brukt NTNU-status lenger enn vi var ansatt der. Vi har svart på dette tidligere, i Adresseavisen: Vi har ikke misbrukt NTNU-navnet.

Det er helt vanlig at forskere som ikke er direkte lønnet fra universitetet, er tilknyttet. Fordi mesteparten av vår forskning er gjennomført ved NTNU, er det naturlig for oss å kreditere NTNU. Dette gjelder ikke minst når universitetenes belønningssystemer krever at institusjonen må krediteres for å få uttelling. Forskningen ble også profilert av NTNU selv, på universitetets nettsider.

Krebs har hatt en tilknytning til NTNU som stipendiat helt frem til i fjor. Når hun ikke lenger formelt er stipendiat ved NTNU, har hun identifisert seg som forsker – fordi hun har forsket, og fordi funnene hennes blir publisert i respekterte fagtidsskrifter. Ingen av oss bruker NTNU-tilknytningen i dag.

Johansen fikk tillatelse av prosjektleder til å oppgi tilknytning til NTNU når han formidlet resultater fra prosjektet han tidligere hadde vært ansatt i som forsker. Det var etter en kronikk vi hadde i VG sammen med Ketil Lund at Johansen ble bedt av NTNU om å ikke lengere identifisere seg som tilknyttet NTNU. Kronikken handlet om at justisminister Anders Anundsens holdning til et friere alkoholmarked kombinert med fortsatt kompromissløs linje mot blant annet cannabis, kan gi et feilaktig inntrykk av hvilke rusmidler som er mest skadelige. Det er oppsiktsvekkende hvis en saklig og faglig ukontroversiell påpekning av alkoholens skadevirkninger, sammenlignet med andre rusmidler, kan få alarmklokkene til å ringe.

Forskningsrådet godkjente endringene av prosjektet, inkludert forskningen på LSD. Det eneste som faller utenfor, er en populasjonsstudie innen samme felt. Slike små avvik er vanlige i forskningsforløpet.

Les også

  1. Når forskning blir aktivisme

Les mer om

  1. Debatt