Mer kontroll til forbrukerne er en vei ut av strømpriskrisen

Solkraft i samspill med vannkraft øker forsyningssikkerheten, skriver innleggsforfatteren.

Politikerne kan støtte opp forbrukernes ønsker gjennom å sikre at folk flest får råd til å investere i solceller.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Folk og bedrifter i Norge vil ikke leve med dagens eskalerende strømpriser. Facebook-opprøret for billigere strøm viser redusert tillit til kraftbransjen og myndigheter.

Russlands gasskrig mot Europa gir antagelser om at høye strømpriser vil vare ved en stund. Nå leter norske politikere etter handlingsrom i EØS-regelverket for kortsiktige og mer varige løsninger.

I debatten under Arendalsuka så vi at politikerne etterspør økt aksept i befolkningen for investeringer i kraftproduksjon og strømnett.

De indikerte dermed indirekte at befolkningen er til hinder for en mer langsiktig løsning på priskrisen.

Denne diagnosen kan være unyansert.

Historisk høy aksept

Faktisk opplever Norge nå en historisk høy aksept for investeringer i kraftproduksjon, men da i form av egeninvesteringer i solceller på egne tak og elbesparende og effektreduserende utstyr fremfor løsninger fra de store selskapene som gir videre nedbygging av natur.

Dette er lett å forstå. Tross høye investeringskostnader har økte strømpriser dramatisk kortet ned betalingstiden av solceller, med utsikter til gratis elektrisitet i mange år etter dette.

Investeringsviljen er påskyndet av redusert tillit til at kraftbransjen kan løse folks energiprisproblemer og av at mer egenkontroll er nødvendig for å sikre levering av strøm til overkommelige priser.

Fremtidig sikring mot høye strømpriser

En omlegging av kraftpolitikken for å realisere solkraftpotensialet i Norge anslås av prosjekteringsselskapet Multiconsult til 66 TWh om tak og fasader benyttes fullt ut. En slik omlegging har flere fordeler.

Sammen med energieffektiviseringstiltak og smarte energiløsninger kan solkraft gi folk fremtidig sikring mot høye strømpriser. Samtidig kan det sikre inntekter fra levering av overskuddsproduksjon til nettet.

Solkraft i samspill med vannkraft øker forsyningssikkerheten: Vannet kan spares til tidsrom med lavere solkraftproduksjon eller gi handlingsrom for mer elektrifisering av transport og industri. Ikke minst kan det bidra til mindre behov for utbygginger i norsk natur og vernede vassdrag.

EU har gått foran Norge med virkemidler

EU endret i 2019 sine energimarkedsregler med støtte til økt desentralisering av strømforsyningen. Det betyr særlig solkraft.

Medlemsland og kraftbransje må legge til rette for at strømkunder kan bli aktive egenprodusenter, gis muligheter for å levere overskuddskraft og kan delta i balansering av nettet. Nylig vedtok EU kraftig reduksjon av moms på solceller.

Politikerne kan støtte opp om EUs signaler og forbrukernes ønsker gjennom å:

  • Fjerne regulatoriske hindre og konsentrere sine virkemidler for å sikre at folk flest får råd til å investere i solceller.
  • Utvikle nett-tariffene slik at kostnadene reduseres for dem som ikke kan produsere kraften selv.
  • Tilby regulerte priser og tariffer for folk som ikke har råd og mulighet til å betale strømutgifter eller investere i egenproduksjon.
  • Spisse virkemidler for å sikre at det produseres nok solcelleanlegg på en bærekraftig måte, og at bransjen utvikler tilstrekkelig kapasitet til å installere disse.

Folk ønsker økt kontroll over produksjon og deltagelse i styring av strømforsyningen. EU har gått foran Norge med virkemidler og stiller seg i økende grad bak folket ved å påskynde en slik utvikling.