Skakkjørt motorveilobbyisme

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Miljødirektoratet avslo 19. desember Nye Veiers søknad om å bygge motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat. Slike inngrep er ikke tillatt i naturreservater, som er den strengeste verneformen. Nasjonal transportplan sier også at det ikke skal planlegges samferdselsprosjekter gjennom verneområder.

Aftenposten publiserte 24. januar et innlegg fra Lillehammer-ordfører Ingunn Trosholmen der hun argumenterer for bygging av motorvei gjennom reservatet fordi den er viktig for samfunnet.

Men dagens E6 i området holder god standard. Den skal beholdes som hovedvei for trafikken til og fra Lillehammer. Ny vei blir nok et stort inngrep og skal kun brukes av gjennomgangstrafikken. Samfunnet vil tape 6 milliarder kroner på å bygge motorvei Moelv – Lillehammer – Øyer, og da er tapet av natur ikke inkludert. Et prosjekt som er så ulønnsomt for samfunnet, kan ikke forsvare slike inngrep.

Trosholmen mener vi trenger ny vei fordi lastebiler med eksportvarer skal få Norge ut av oljealderen. Er det troverdig? De mer enn 12 milliardene veien koster, kan brukes på mer nyttige ting. Hva med å vedlikeholde og utbedre dagens veier og ruste opp jernbanen for å fremme miljøvennlig godstransport?

Det er grunn til å spørre om ordføreren har forstått det viktigste i saken når hun argumenterer slik for å bygge vei gjennom Lågendeltaet: «For hvis ikke E6 er en vei med status vesentlig samfunnsinteresse, hvilken er da det?» Poenget er at et vern er ment å vare for alltid. Derfor tillater ikke verneforskriftene motorveier, hverken her eller andre steder.

Etter Miljødirektoratets vedtak har det vært massiv lobbyvirksomhet for å få regjeringen til å endre verneforskriften. Med mindre klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) er feilsitert, har han nylig uttalt at de vil finne en løsning for å bygge veien som planlagt, men med avbøtende tiltak.

Det er i så fall svært urovekkende om klima- og miljøministeren vil endre spillereglene for vern av naturområder. Enda mer uakseptabelt blir dette i lys av den nye, internasjonale naturavtalen, som han var med å fremforhandle.
Pernille Bonnevie Hansen, nestleder, Naturvernforbundet

Holger Schlaupitz, fagsjef, Naturvernforbundet